Iets vragen of melden?

Voorbeeldbrief – Onjuiste 14-dagenbrief/aanmaning (brief aan ondernemer of incassobureau)

U kunt uw brief ook per e-mail versturen met eventueel een ontvangst- en leesbevestiging. Maar soms is het verstandig om een aangetekende brief te sturen.

Voorbeeldbrief downloaden

Voorbeeldbrief:

Afzender

[Naam]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]
[Telefoonnummer]
[E-mail]

Aan

[Naam]
[Adres]
[Postcode en plaats]
[E-mail]

[Woonplaats, datum]

Onderwerp: klacht over de 14-dagenbrief/aanmaning [noem een eventueel kenmerk of dossiernummer]

Geachte heer of mevrouw,

U heeft mij op [datum van de rekening] een14-dagenbrief (aanmaning) voor een openstaande rekening toegestuurd, met daarin een aankondiging voor incassokosten. Met deze brief laat ik u weten dat de aanmaning niet juist is omdat deze niet voldoet aan de wettelijke vereisten. Ik betaal daarom [maak een keuze: de rekening nog niet/ de hoofdsom van de rekening, maar niet de incassokosten.]

Wat is het probleem?

[Vermeld de reden waarom u vindt dat de aanmaning niet juist is. Bijvoorbeeld:

De aanmaning voldoet niet aan de wettelijke vereisten, omdat de volgende informatie ontbreekt/niet juist is:

  • Er staat niet in de aanmaning dat de openstaande rekening binnen een termijn van 14 dagen (vanaf de dag na ontvangst van de aanmaning) betaald moet zijn.
  • Er niet in de aanmaning dat er incassokosten zullen worden berekend als de openstaande rekening niet binnen de 14-dagentermijn is betaald.
  • In de aanmaning wordt een kortere betalingstermijn dan 14 dagen genoemd (ingaande de dag na ontvangst).
  • De informatie over de aanvang van de 14-dagentermijn is verwarrend en/of misleidend.
  • Er staat niet in de aanmaning wat de exacte hoogte van de incassokosten is die worden doorberekend als er niet op tijd wordt betaald.
  • De incassokosten worden wel genoemd in de aanmaning, maar deze zijn te hoog. [U kunt ervoor kiezen de ondernemer naar de Rekenhulp Incassokosten op consuwijzer.nl te verwijzen].
  • In de aanmaning wordt de indruk gewekt dat de incassokosten sowieso verschuldigd, nog voor het verstrijken van de 14-dagen termijn.]

Hoe is dit wettelijk geregeld?

Volgens de wet moet de aanmaning (zogenaamde 14-dagenbrief) aan bovengenoemde vereisten voldoen. Voldoet de aanmaning niet aan de wettelijke vereisten? Dan is er niet op juiste wijze aangemaand. De ondernemer/het incassobureau zal dan een nieuwe aanmaning moeten verzenden die wel aan de wettelijke vereisten voldoet. Zolang er geen geldige aanmaning is verzonden, en de 14-dagentermijn niet is verstreken, mogen er geen incassokosten in rekening worden gebracht. Dit staat in artikel 96 van het Burgerlijk Wetboek 6. U kunt de wet vinden via https://wetten.overheid.nl.

Wat verwacht ik van u?

[Beschrijf wat de ondernemer/het incassobureau moet doen om het probleem op te lossen. Bijvoorbeeld dat u een nieuwe aanmaning verlangt die wel voldoet aan de wettelijke vereisten. Bijvoorbeeld; een nieuwe aanmaning met daarin de ontbrekende informatie. Of een nieuwe aanmaning met daarin de juiste incassokosten.] Ik verzoek u om mij binnen twee weken per [maak een keuze: e-mail/brief] te berichten. [Onderstaande alinea kunt u naar keuze toevoegen:]

Biedt u geen oplossing?

Dan dien ik via het consumentenloket van de Autoriteit Consument en Markt (ACM), ConsuWijzer, hierover een klacht in. [Kunt u naar de geschillencommissie of rechter? Dan kunt u ook de volgende zin toevoegen:] Daarnaast overweeg ik om mijn klacht voor te leggen aan [maak een keuze: de geschillencommissie/rechter]. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.

Met vriendelijke groet,

[Uw naam en handtekening]

Voorbeeldbrief downloaden

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.

Iets vragen of melden?

We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 17:30 uur.

Bel ons

088 0 70 70 70

Mail ons

Ik wil iets vragen

Ik wil iets melden

Reactie binnen 6 werkdagen

App ons

06 52 52 70 06

Reactie binnen een uur

Over appen met ConsuWijzer