Iets vragen of melden?

Voorbeeldbrief - Verkeerde prijs bij boeken pakketreis

Verandert er iets in uw vlucht? Wordt bijvoorbeeld uw vliegticket geannuleerd? Of gaat de prijs omhoog en moet u bijbetalen? Met onze voorbeeldbrief vraagt u het bedrijf om zich aan de afspraken te houden. Anders kunt u de boeking ongedaan maken (ontbinden) en uw geld terugvragen.

Meer uitleg over deze brief vindt u op:

Bekijk deze brief:

[uw naam]
[adres]
[postcode en woonplaats]
[telefoon]
[e-mail]

[naam bedrijf]
[adres]
[postcode en plaats]

[plaats, datum]

Onderwerp: wijziging vliegticket


Geachte heer of mevrouw,

Op [datum] boekte ik bij u een vliegticket met boekingsnummer: [nummer dat op uw boeking staat]. Het gaat om een vlucht naar [bestemming]. De vertrekdatum is [datum].

Wat is het probleem?

Op [datum] liet u mij weten dat u mijn vlucht wilt wijzigen. Het gaat om [leg uit wat er verandert, bijvoorbeeld de prijs, datum, bestemming of een annulering]. Hier ben ik het niet mee eens.

Hoe is dit wettelijk geregeld?

Volgens de wet heb ik recht op nakoming van de overeenkomst. Dit betekent dat u zich moet houden aan de afspraken. U mag alleen iets wijzigen als u zich aan de regels houdt. Dit hebt u niet gedaan. [kies een situatie:]

  1. In uw algemene voorwaarden staat niet dat u deze wijziging mag doen. De wijziging is dan verboden. Volgens de wet mag u alleen iets wijzigen als dit in uw algemene voorwaarden staat.
  2. U wilt de prijs verhogen binnen drie maanden na mijn boeking. Dit is verboden. Volgens de wet mag u binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst geen prijswijziging doorvoeren.
  3. U liet mij weten dat u een prijsfout had gemaakt. Bij een prijsfout mag u volgens de wet alleen de prijs verhogen als het om een duidelijke vergissing gaat, of om een kleine verhoging. Dat was niet zo. Ik had niet hoeven twijfelen aan de prijs.
  4. De wijziging die u wilt doorvoeren is een grote wijziging in mijn nadeel. Zo’n wijziging mag ik als consument accepteren of weigeren. Accepteer ik een grote wijziging die in mijn nadeel is, dan heb ik recht op schadevergoeding. Weiger ik een grote wijziging, dan mag u ervoor kiezen om de vlucht annuleren. Ik heb dan recht op geld terug, een schadevergoeding en een extra vergoeding voor misgelopen reisgenot.

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt toezicht op deze regels. U kunt de regels nalezen op www.acm.nl.

Wat verwacht ik van u?

Ik verwacht dat u zich aan de afspraken houdt en mijn boeking niet wijzigt. Ik vraag u vriendelijk om mij te laten weten dat u de vlucht gaat uitvoeren zoals wij hebben afgesproken.

Kunt u de vlucht niet meer uitvoeren zoals wij hebben afgesproken? Dan ontbind ik de overeenkomst. U hoeft de vlucht dan niet meer voor mij uit te voeren. En ik hoef u niets te betalen. [voeg deze zin toe als u al hebt betaald:] Het door mij betaalde bedrag van [bedrag] euro moet u dan verplicht terugstorten.

Als ik de overeenkomst ontbind, of als u de vlucht annuleert, heb ik recht op schadevergoeding. En ik heb dan recht op een extra vergoeding voor misgelopen reisgenot. Voor deze schade vraag ik u [bedrag] euro. Ik vind dit een redelijk bedrag omdat [leg uit hoe u uitkomt op dit bedrag].

Ik vraag u vriendelijk om de bedragen die u moet betalen binnen twee weken te storten op [uw rekeningnummer], ten name van [uw naam].

[is het bedrijf aangesloten bij de Geschillencommissie? Dan kunt u deze alinea naar keuze toevoegen:]

Biedt u geen oplossing?

Als u niet op tijd een oplossing biedt, dan leg ik mijn klacht voor aan De Geschillencommissie. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.

Ik ontvang graag binnen twee weken uw reactie per [e-mail / brief].

Met vriendelijke groet,

[uw naam en handtekening]

Herbruikbaar blok - Uw recht halen en melden [UITKLAPPER]

Komt u er samen niet uit?

Dan kunt u op een andere manier uw recht halen. En u kunt het probleem bij ons melden. ConsuWijzer is het consumentenloket van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Uw melding helpt ons om te zien welke bedrijven zich niet aan de regels houden. En waar wij iets aan moeten doen.

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.

Iets vragen of melden?

We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 17:30 uur.

Bel ons

088 0 70 70 70

Mail ons

Ik wil iets vragen

Ik wil iets melden

Reactie binnen 6 werkdagen

App ons

06 52 52 70 06

Reactie binnen een uur

Over appen met ConsuWijzer