Iets vragen of melden?

Voorbeeldbrief - Verkeerde prijs bij boeken pakketreis

U kunt uw brief ook per e-mail versturen met eventueel een ontvangst- en leesbevestiging. Maar soms is het verstandig om een aangetekende brief te sturen.

Voorbeeldbrief downloaden

Voorbeeldbrief:

Afzender

[Naam]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]
[E-mail]

Aan

[Naam]
[Adres]
[Postcode en plaats]

[Woonplaats, datum]

Betreft: Uw bericht dat de prijs van mijn pakketreis niet juist zou zijn [boekingsnummer invullen]

Geachte heer, mevrouw,

Op [datum] heb ik bij uw organisatie een reis geboekt naar [bestemming]. Vertrekdatum is [datum vertrek].

Op [datum] hebt u mij laten weten dat de prijs van de pakketreis niet juist zou zijn. Hier ben ik het niet mee eens omdat [reden aangeven:]

  • [ik niet had hoeven te twijfelen aan de prijs.]
  • [u zich niet heeft gehouden aan uw eigen algemene voorwaarden voor wanneer u mij zou vertellen dat de prijs niet juist zou zijn.]
  • [er niets is geregeld in uw algemene voorwaarden dat u de mogelijkheid hebt om de prijs te herroepen.]

Ik ga niet in op uw voorstel om de prijs van de pakketreis te wijzigen naar het hogere bedrag. Ik verzoek u mij te bevestigen dat u de reis gaat uitvoeren volgens de prijs die wij hebben afgesproken.

[hebt u al (een deel van) de reissom betaald, schrijf dan het volgende:]
Weigert u de reis uit te voeren volgens de prijs die wij met elkaar hebben afgesproken? Dan verzoek ik u de al door mij betaalde bedragen binnen twee weken op mijn rekening [rekeningnummer, op naam van, woonplaats] te storten.

[Indien reisorganisatie aangesloten is bij De Geschillencommissie]

Wanneer mijn klacht niet tijdig door u wordt opgelost, zal ik mijn klacht voorleggen aan De Geschillencommissie.

Met vriendelijke groet,

[Naam en handtekening]

Voorbeeldbrief downloaden

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.

Iets vragen of melden?

We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 17:30 uur.

Bel ons

088 0 70 70 70

Mail ons

Ik wil iets vragen

Ik wil iets melden

Reactie binnen 6 werkdagen

App ons

06 52 52 70 06

Reactie binnen een uur

Over appen met ConsuWijzer