Voorbeeldbrief - Opzeggen pakketreis vanwege onveilige vakantiebestemming (calamiteit)

Afzender

[Naam]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]
[Telefoonnummer]
[E-mail]

Aan

[Naam]
[Adres]
[Postcode en plaats]

[Woonplaats, datum]

Onderwerp: Opzeggen pakketreis vanwege onveilige vakantiebestemming (calamiteit)

Geachte heer/mevrouw,

Op [datum] heb ik bij uw reisorganisatie een reis geboekt naar [bestemming]. Vertrekdatum is [datum vertrek]. Mijn boekingsnummer is [boekingsnummer noemen]. Deze reis wil ik opzeggen omdat het momenteel te gevaarlijk is om naar mijn geboekte vakantiebestemming gaan. En omdat de reis volgens mij niet volgens verwachtingen uitgevoerd kan worden. Met deze brief vraag ik u om een oplossing voor dit probleem.

Wat is het probleem?

Mijn vakantiebestemming is momenteel te gevaarlijk omdat [aangeven waarom het gevaarlijk is. Bijvoorbeeld vanwege een oorlog of een natuurramp].

[voeg, als u dat hebt, onderstaande bewijsstukken toe aan uw brief]

  • Reisadvies ministerie Buitenlandse Zaken;
  • Dekkingsbeperking Calamiteitenfonds;
  • Aanvullend bewijs om aan te tonen dat uw vakantiebestemming gevaarlijk is.

Hoe is dit wettelijk geregeld?

Volgens de wet mag ik de pakketreis opzeggen als blijkt dat mijn vakantiebestemming te gevaarlijk is om heen te gaan. En omdat ik in dat geval de pakketreis opzeg vanwege een reden die buiten mijn schuld ligt, heb ik recht op volledige teruggave van de reeds betaalde reissom. Dit staat in boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) houdt toezicht op de regels voor pakketreizen. Wilt u de regels nalezen? Kijkt u dan op de website van ACM, www.acm.nl, klik op ‘onderwerpen’ en kies vervolgens voor ‘informatie voor ondernemers’.

Wat verwacht ik van u?

Omdat de reis niet uitgevoerd kan worden volgens de verwachtingen die ik mag hebben, heb ik recht om mijn reeds betaalde reissom terug te krijgen.

Ik verzoek u vriendelijk het bedrag binnen twee weken op mijn rekening  [rekeningnummer op naam van, woonplaats] te storten.

[De volgende alinea kunt u naar keuze toevoegen:]

Biedt u geen oplossing?

Dan dien ik via het consumentenloket van ACM, Consuwijzer, hierover een klacht in. [Kunt u naar de geschillencommissie of rechter? Dan kunt u ook de volgende zin toevoegen:] Daarnaast overweeg ik om mijn klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie of de rechter. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.

Uw reactie per [maak een keuze: e-mail/brief] zie ik graag binnen twee weken tegemoet.

Met vriendelijke groet,

[Naam en handtekening]

Forward

Voorbeeldbrief downloaden

Iets vragen of melden?

We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 17:30 uur

 

Bel ons op 088 0 70 70 70

Over bellen met ConsuWijzer

 

App ons op 06 5252 7006
Reactie binnen een uur

Over appen met ConsuWijzer

 

Mail ons
Reactie binnen 6 werkdagen

Naar ons contactformulier