Iets vragen of melden?

Voorbeeldbrief - Niet eens met wijziging reisovereenkomst

U kunt uw brief ook per e-mail versturen met eventueel een ontvangst- en leesbevestiging. Maar soms is het verstandig om een aangetekende brief te sturen.

Voorbeeldbrief downloaden

Voorbeeldbrief:

Afzender

[Naam]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]
[Telefoonnummer]
[E-mail]

Aan

[Naam]
[Adres]
[Postcode en plaats]

[Woonplaats, datum]

Onderwerp: Niet eens met wijziging reisovereenkomst

Geachte heer, mevrouw,

Op [datum] heb ik bij uw organisatie een reis geboekt naar [bestemming]. Vertrekdatum is [datum vertrek]. Op [datum] hebt u mij laten weten dat u een wijziging aanbrengt in de reis. [Noem welke wijziging(en) de reisorganisatie doorvoert]. Ik ben het daar niet mee eens. Met deze brief vraag ik u om een oplossing voor het probleem.

Wat is het probleem?

De wijziging van de reis is een nadeel voor mij. [Noem hieronder waarom de wijziging nadelig is voor u.]

Hoe is dit wettelijk geregeld?

Een reisorganisatie kan een pakketreis wijzigen. Bijvoorbeeld omdat het hotel afgebrand is. Of omdat de reis opeens op een andere vertrekdatum wordt gezet. Een grote wijziging kan de consument accepteren of afwijzen. Bij een afwijzing kan de reisorganisatie besluiten de reisovereenkomst op te zeggen. De consument heeft dan recht op geld terug en een schadevergoeding, als hem dit nadeel oplevert. Accepteert de consument de wijziging? Dan bestaat het recht op een schadevergoeding als de wijziging een verslechtering van de oorspronkelijke reis betekent.

Een kleine wijziging kan meestal niet door de consument worden afgewezen. Daardoor zal de consument een kleine wijziging vaak moeten accepteren. Levert hem dit nadeel op? Dan kan de consument vaak wel schadevergoeding eisen.

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) houdt toezicht op de regels voor pakketreizen. Wilt u de regels nalezen? Kijkt u dan op de website van de ACM, www.acm.nl/reisaanpassingen.

Wat verwacht ik van u?

Ik verwacht dat de pakketreis wordt uitgevoerd zoals is afgesproken. Ik verzoek u vriendelijk om een oplossing binnen [noem een redelijke termijn, bijvoorbeeld drie of vier weken].

Zegt u de pakketreis op omdat u deze niet kunt uitvoeren zoals wij met elkaar hebben afgesproken? Dan heb ik recht om mijn reeds betaalde reissom terug te krijgen. Ook heb ik recht op een vergoeding van mijn misgelopen reisgenot.

[De volgende alinea kunt u naar keuze toevoegen]:

Biedt u geen oplossing?

Dan dien ik via het consumentenloket van de ACM, Consuwijzer, hierover een klacht in.

[Kunt u naar de geschillencommissie of rechter? Dan kunt u ook de volgende zin toevoegen:] Daarnaast overweeg ik om mijn klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie of de rechter. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.

Uw reactie per [maak een keuze: e-mail/brief] zie ik graag binnen twee weken tegemoet.

Met vriendelijke groet,

[Naam en handtekening]

Voorbeeldbrief downloaden

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.

Iets vragen of melden?

We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 17:30 uur.

Bel ons

088 0 70 70 70

Mail ons

Ik wil iets vragen

Ik wil iets melden

Reactie binnen 6 werkdagen

App ons

06 52 52 70 06

Reactie binnen een uur

Over appen met ConsuWijzer