Iets vragen of melden?

Voorbeeldbrief - Klacht over vermist raken bagage tijdens vlucht

Boekte u een vliegreis? En raakte uw bagage kwijt tijdens de vlucht? Met onze voorbeeldbrief vraagt u de luchtvaartmaatschappij waar uw bagage is. U kunt ook vragen om een schadevergoeding.

Meer uitleg over deze brief vindt u op:

Bekijk deze brief:

[uw naam]
[adres]
[postcode en woonplaats]
[telefoon]
[e-mail]

[naam ondernemer of bedrijf]
[adres]
[postcode en plaats]

[plaats, datum]

Onderwerp: vermissing bagage


Geachte heer of mevrouw,

Op [datum] heb ik met uw luchtvaartmaatschappij gevlogen van [luchthaven waar u vertrokken bent] naar [luchthaven van bestemming]. Mijn vluchtnummer was [vluchtnummer]. Bij aankomst op luchthaven [naam luchthaven] bleek mijn bagage vermist.

Met deze brief vraag ik u om een oplossing voor het probleem.

Wat is het probleem?

Ik heb op de luchthaven een PIR-formulier ingevuld. Kopie van het PIR-formulier / schriftelijke bevestiging van mijn klacht daar, stuur ik met deze brief mee [invullen wat voor u van toepassing is en kopie bijvoegen.]

Ik heb tot op heden nog geen oplossing, mijn bagage is nog steeds vermist. U hebt aangegeven dat u mijn bagage [maak een keuze] nog zoekt / niet meer kan vinden.

Hoe is dit wettelijk geregeld?

Volgens de wet heb ik recht op teruggave van mijn bagage of een schadevergoeding. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt toezicht op deze regels. Wilt u de regels nalezen? Dan verwijs ik u hiervoor naar het Verdrag van Montreal.

Wat verwacht ik van u?

[als de luchtvaartmaatschappij aangeeft nog te zoeken naar uw bagage]

Ik verzoek u er alles aan te doen om alsnog mijn bagage terug te vinden. Mocht u mijn bagage niet binnen drie weken vinden, dan stel ik u hierbij alvast aansprakelijk voor de schade die is ontstaan. Mijn schade is: [opnoemen waar uw schade uit bestaat. Stuur een kopie van het bewijs van de schade mee.]

Ik verzoek u vriendelijk binnen twee weken schriftelijk te reageren op deze brief.

[als de luchtvaartmaatschappij al heeft aangegeven dat ze de bagage niet hebben kunnen vinden]

Ik stel u hierbij aansprakelijk voor de schade die ik heb door de vermiste bagage. Mijn schade is:

[opnoemen waar uw schade uit bestaat. Stuur een kopie van het bewijs van de schade mee.]

Ik verzoek u vriendelijk om het schadebedrag binnen vier weken op mijn rekeningnummer te storten. Dit nummer is [uw rekeningnummer] ten name van [uw naam].

[Kunt u naar de geschillencommissie of rechter? Dan kunt u de volgende alinea toevoegen]:

Biedt u geen oplossing?

Dan dien ik hierover een klacht in bij ConsuWijzer, het consumentenloket van de ACM. En mogelijk leg ik mijn klacht voor aan de rechter. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.

Ik ontvang graag binnen twee weken uw reactie per [e-mail / brief].

Met vriendelijke groet,

[uw naam en handtekening]

Herbruikbaar blok - Uw recht halen en melden [UITKLAPPER]

Komt u er samen niet uit?

Dan kunt u op een andere manier uw recht halen. En u kunt het probleem bij ons melden. ConsuWijzer is het consumentenloket van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Uw melding helpt ons om te zien welke bedrijven zich niet aan de regels houden. En waar wij iets aan moeten doen.

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.

Iets vragen of melden?

We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 17:30 uur.

Bel ons

088 0 70 70 70

Mail ons

Ik wil iets vragen

Ik wil iets melden

Reactie binnen 6 werkdagen

App ons

06 52 52 70 06

Reactie binnen een uur

Over appen met ConsuWijzer