Iets vragen of melden?

Voorbeeldbrief - Klacht over pakketreis (boeking na 1 juli 2018)

Afzender

[Naam]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]
[Telefoonnummer]
[E-mail]

Aan

[Naam]
[Adres]
[Postcode en plaats]

[Woonplaats, datum]

Betreft: Klacht over pakketreis

Geachte heer/mevrouw,

Op [datum] heb ik bij uw organisatie een pakketreis geboekt naar [bestemming]. De vertrekdatum was [datum vertrek]. Mijn reis verliep niet volgens de verwachtingen die ik ervan mag hebben. Met deze brief vraag ik u om een oplossing voor het probleem.

Wat is het probleem?

[Leg uit wat er mis is gegaan tijdens de reis]

Hoe is dit wettelijk geregeld?

Volgens de wet heb ik er recht op dat u de reis uitvoert zoals afgesproken en volgens de verwachtingen die ik ervan mag hebben. Voert u de reis niet uit zoals afgesproken? Dan heb ik recht op kosteloze hulp en bijstand. U moet mij een gelijkwaardige oplossing bieden of u moet de prijs verlagen. Moet ik extra kosten maken? Dan moet u deze schade vergoeden.

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) houdt toezicht op de regels voor pakketreizen. Wilt u de regels nalezen? Kijkt u dan op de website van ACM.

Wat verwacht ik van u?

Ik verzoek u vriendelijk om een oplossing binnen [noem een redelijke termijn, bijvoorbeeld drie of vier weken].

[Hebt u een overzicht van de schade, inclusief facturen? Voeg dit dan toe]

[De volgende alinea kunt u naar keuze toevoegen:]

Biedt u geen oplossing?

Dan dien ik via het consumentenloket van ACM, Consuwijzer, hierover een klacht in. [Kunt u naar de geschillencommissie of rechter? Dan kunt u ook de volgende zin toevoegen:] Daarnaast overweeg ik om mijn klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie of de rechter. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.

Uw reactie per [maak een keuze: e-mail/brief] zie ik graag binnen twee weken tegemoet.

Met vriendelijke groet,

[Naam en handtekening]

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.

Iets vragen of melden?

We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 17:30 uur.

Bel ons

088 0 70 70 70

Mail ons

Ik wil iets vragen

Ik wil iets melden

Reactie binnen 6 werkdagen

App ons

06 52 52 70 06

Reactie binnen een uur

Over appen met ConsuWijzer