Iets vragen of melden?

Voorbeeldbrief - Klacht over accommodatie

U kunt uw brief ook per e-mail versturen met eventueel een ontvangst- en leesbevestiging. Maar soms is het verstandig om een aangetekende brief te sturen.

Bekijk deze brief:

Afzender

[Naam]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]
[Telefoonnummer]
[E-mail]

Aan

[Naam]
[Adres]
[Postcode en plaats]

[Woonplaats, datum]

Onderwerp: Klacht over accommodatie

Geachte heer/mevrouw,

Op [datum] heb ik bij u een [noem de gekozen accommodatie: bijvoorbeeld hotelkamer, pension, huisje] geboekt. Ik ben niet tevreden over de accommodatie. Met deze brief vraag ik u om een oplossing voor het probleem.

Wat is het probleem?

De accommodatie voldoet niet aan mijn verwachtingen om de volgende reden(en): [noem de reden(en)]

Mijn verwachtingen zijn gebaseerd op [bijvoorbeeld: informatie catalogus of verstrekte inlichtingen, hoogte prijs, klassering accommodatie, vertrek op geplande datum].

Hoe is dit wettelijk geregeld?

Volgens de wet hoort de accommodatie te voldoen aan de verwachtingen en de afspraken die wij hebben gemaakt. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) houdt toezicht op deze regels. Wilt u de regels nalezen? Dan verwijs ik u naar het Burgerlijk Wetboek.

Wat verwacht ik van u?

[Situatie 1: U bent er voor vertrek achter gekomen dat de accommodatie niet voldoet aan de verwachtingen]

Ik verzoek u mij te bevestigen dat u de overeenkomst gaat uitvoeren zoals wij hebben afgesproken.

[Wilt u de overeenkomst ontbinden als u geen gebruik kan maken van de geboekte accommodatie? Voeg dan deze zin toe:]

Kunt u de overeenkomst toch niet nakomen? Dan ontbind ik de overeenkomst. Dat betekent dat ik geen gebruik maak van de accommodatie. En ik verwacht mijn aankoopbedrag zo spoedig mogelijk terug te krijgen.

[Hebt u al een (deel) van de reissom betaald, schrijf dan het volgende:]

En ik verzoek u de al door mij betaalde bedragen binnen [noem een redelijke termijn] op mijn rekening [rekeningnummer, op naam van, woonplaats] te storten.

[Situatie 2: Tijdens uw verblijf in de accommodatie bent u erachter gekomen dat de accommodatie niet aan de verwachtingen voldoet]

Ik heb op [datum] doorgegeven aan [naam van de host(ess)] dat ik ontevreden ben over de accommodatie. Maar hij/zij heeft niet voor een goede oplossing gezorgd. Ik verzoek u mijn schade te vergoeden en het schadebedrag binnen [noem een redelijke termijn] op mijn rekening [rekeningnummer, op naam van, woonplaats] te storten.

[Kunt u naar de geschillencommissie of rechter? Dan kunt u de volgende alinea toevoegen]:

Biedt u geen oplossing?

Dan zal ik mijn klacht voorleggen aan de [maak een keuze: geschillencommissie/rechter]. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.

Uw reactie per [maak een keuze: e-mail/brief] zie ik graag binnen twee weken tegemoet.

Met vriendelijke groet,

[Uw naam en handtekening]

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.

Iets vragen of melden?

We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 17:30 uur.

Bel ons

088 0 70 70 70

Mail ons

Ik wil iets vragen

Ik wil iets melden

Reactie binnen 6 werkdagen

App ons

06 52 52 70 06

Reactie binnen een uur

Over appen met ConsuWijzer