Iets vragen of melden?

Voorbeeldbrief - Geannuleerde boeking van accommodatie

U kunt uw brief ook per e-mail versturen met eventueel een ontvangst- en leesbevestiging. Maar soms is het verstandig om een aangetekende brief te sturen.

Voorbeeldbrief downloaden

Voorbeeldbrief:

Afzender

[Naam]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]
[telefoonnummer]
[E-mail]

Aan

[Naam bedrijf]
[Adres]
[Postcode en plaats]

[Woonplaats, datum]

Onderwerp: Geannuleerde boeking van accommodatie

Geachte heer/mevrouw,

Op [datum] heb ik een accommodatie geboekt bij u. Op [datum] hebt u mij laten weten dat u de boeking van de accommodatie wil annuleren. Daar ben ik het niet mee eens. Met deze brief vraag ik u om een oplossing voor het probleem.

Wat verwacht ik van u?

Ik verzoek u mij te bevestigen dat u de overeenkomst gaat uitvoeren zoals wij hebben afgesproken.

[Wilt u de overeenkomst ontbinden voeg dan deze zin toe:]

Kunt u de overeenkomst toch niet nakomen? Dan ontbind ik de overeenkomst.

[Hebt u al een (deel) van de rekening betaald, schrijf dan het volgende:]

En ik verzoek ik u de door mij betaalde bedragen binnen [noem een redelijke termijn] op mijn rekening (rekeningnummer, op naam van, woonplaats) te storten.

Ik verzoek u vriendelijk om een oplossing binnen (noem een redelijke termijn).

[De volgende alinea kunt u naar keuze toevoegen]:

Biedt u geen oplossing?

Dan dien ik hierover een klacht in bij ConsuWijzer, het consumentenloket van de ACM. [Kunt u naar de geschillencommissie of rechter? Dan kunt u ook de volgende zin toevoegen:] Daarnaast overweeg ik om mijn klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie of de rechter. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.

Uw reactie per [maak een keuze: e-mail/brief] zie ik graag binnen twee weken tegemoet.

Met vriendelijke groet,

[Uw naam en handtekening]

Voorbeeldbrief downloaden

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.

Iets vragen of melden?

We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 17:30 uur.

Bel ons

088 0 70 70 70

Mail ons

Ik wil iets vragen

Ik wil iets melden

Reactie binnen 6 werkdagen

App ons

06 52 52 70 06

Reactie binnen een uur

Over appen met ConsuWijzer