Iets vragen of melden?

Voorbeeldbrief - Geannuleerde boeking van accommodatie

Is uw overnachting geannuleerd door uw hotel of andere accommodatie? Met onze voorbeeldbrief laat u weten dat de andere partij zich aan de afspraak moet houden. Of u kunt de boeking ongedaan maken (ontbinden) en uw geld terugvragen.

Meer uitleg over deze brief vindt u op:

Bekijk deze brief:

[uw naam]
[adres]
[postcode en woonplaats]
[telefoon]
[e-mail]

[naam hotel of accommodatie]
[adres]
[postcode en plaats]

[plaats, datum]

Onderwerp: geannuleerde boeking


Geachte heer of mevrouw,

Op [datum] boekte ik [een overnachting / overnachtingen] bij u van [datum] tot en met [datum].

Wat is het probleem?

Op [datum] liet u mij weten dat u deze boeking wilt annuleren. Daar ben ik het niet mee eens. Daarom vraag ik u om een oplossing voor dit probleem.

Hoe is dit wettelijk geregeld?

Een overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. De afspraken uit de overeenkomst moeten worden nagekomen. Als de ondernemer niet nakomt wat hij heeft beloofd, moet hij schade van de consument vergoeden[OM1] . De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt toezicht op deze regels. U kunt de regels nalezen op www.acm.nl.[OM2] 

Wat verwacht ik van u?

Ik vraag u vriendelijk om aan mij te laten weten dat u zich houdt aan de afspraken.

[voeg deze zin toe als u de boeking ongedaan wilt maken:]
Kunt u dit niet, dan ontbind ik de overeenkomst.

[voeg deze alinea toe als u al hebt betaald:]
En ik vraag u om mijn betaling van [bedrag] euro binnen [noem een redelijke termijn] terug te storten. U kunt het bedrag overmaken op [uw rekeningnummer], ten name van [uw naam].

[deze alinea kunt u naar keuze toevoegen:]

Biedt u geen oplossing?

Reageert u niet op mijn klacht, dan meld ik dit bij ConsuWijzer, het consumentenloket van de ACM. [Kunt u naar De Geschillencommissie of rechter? Dan kunt u deze zinnen toevoegen:] En mogelijk leg ik mijn klacht voor aan [maak een keuze: De Geschillencommissie / rechter]. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.

Ik ontvang graag binnen twee weken uw reactie per [e-mail / brief].

Met vriendelijke groet,

[uw naam en handtekening]

Herbruikbaar blok - Uw recht halen en melden [UITKLAPPER]

Komt u er samen niet uit?

Dan kunt u op een andere manier uw recht halen. En u kunt het probleem bij ons melden. ConsuWijzer is het consumentenloket van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Uw melding helpt ons om te zien welke bedrijven zich niet aan de regels houden. En waar wij iets aan moeten doen.

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.

Iets vragen of melden?

We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 17:30 uur.

Bel ons

088 0 70 70 70

Mail ons

Ik wil iets vragen

Ik wil iets melden

Reactie binnen 6 werkdagen

App ons

06 52 52 70 06

Reactie binnen een uur

Over appen met ConsuWijzer