Iets vragen of melden?

Voorbeeldbrief – Niet eens met wijzigen pakketreis

Verandert uw pakketreis? Of wil de reisorganisatie uw boeking opzeggen (annuleren)? Met onze voorbeeldbrief vraagt u de reisorganisatie om zich aan de afspraken te houden. Anders maakt u de boeking ongedaan (ontbinden) en vraagt u een schadevergoeding.

Meer uitleg over deze brief vindt u op:

Bekijk deze brief:

[uw naam]
[adres]
[postcode en woonplaats]
[telefoon]
[e-mail]

[naam reisorganisatie]
[adres]
[postcode en plaats]

[plaats, datum]

Onderwerp: wijziging pakketreis


Geachte heer of mevrouw,

Op [datum] boekte ik bij u een pakketreis met boekingsnummer: [nummer dat op uw boeking staat]. Het gaat om een pakketreis naar [bestemming]. De vertrekdatum is [datum].

Wat is het probleem?

Na mijn boeking, op [datum], liet u mij weten dat u mijn pakketreis wilt wijzigen. Het gaat om [leg uit wat er verandert, bijvoorbeeld de vertrekdatum, bestemming, soort kamer of een annulering]. Hier ben ik het niet mee eens. Met deze brief vraag ik u om een oplossing voor het probleem. 

Hoe is dit wettelijk geregeld?

Accepteer ik een wijziging die in mijn nadeel is, dan heb ik recht op schadevergoeding. Een grote wijziging in mijn pakketreis mag ik als consument ook weigeren. Weiger ik een grote wijziging, dan mag u ervoor kiezen om de pakketreis zonder de wijziging uit te voeren, of om de pakketreis voor mij te annuleren. Kiest u voor annuleren? Dan heb ikrecht op geld terug, een schadevergoeding en een extra vergoeding voor misgelopen reisgenot. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt toezicht op deze regels. U kunt de regels nalezen op www.acm.nl.

Wat verwacht ik van u?

Ik verwacht dat u zich aan de afspraken houdt en mijn boeking niet wijzigt. Daarom vraag ik u om mij te laten weten of u de pakketreis gaat uitvoeren zoals wij hebben afgesproken.

Kunt u de pakketreis niet meer uitvoeren zoals wij hebben afgesproken? En annuleert u de reis niet uit uzelf voor mij? Dan ontbind ik de overeenkomst. U hoeft de pakketreis dan niet meer voor mij uit te voeren. En ik hoef u niets te betalen. [voeg deze zin toe als u al hebt betaald:] Het door mij betaalde bedrag van [bedrag] euro moet u dan verplicht terugstorten.

Als ik de overeenkomst ontbind, of als u de pakketreis annuleert, heb ik recht op schadevergoeding. En ik heb dan recht op een extra vergoeding voor misgelopen reisgenot. Voor deze schade vraag ik u [bedrag] euro. Ik vind dit een redelijk bedrag omdat [leg uit hoe u uitkomt op dit bedrag].

Ik vraag u vriendelijk om de bedragen die u moet betalen binnen twee weken te storten op [uw rekeningnummer], ten name van [uw naam].

[is het bedrijf aangesloten bij de Geschillencommissie? Dan kunt u deze alinea naar keuze toevoegen:]

Biedt u geen oplossing?

Als u niet op tijd een oplossing biedt, dan leg ik mijn klacht voor aan De Geschillencommissie. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.

Ik ontvang graag binnen twee weken uw reactie per [e-mail/brief].

Met vriendelijke groet,

[uw naam en handtekening]

Herbruikbaar blok - Uw recht halen en melden [UITKLAPPER]

Komt u er samen niet uit?

Dan kunt u op een andere manier uw recht halen. En u kunt het probleem bij ons melden. ConsuWijzer is het consumentenloket van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Uw melding helpt ons om te zien welke bedrijven zich niet aan de regels houden. En waar wij iets aan moeten doen.

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.

Iets vragen of melden?

We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 17:30 uur.

Bel ons

088 0 70 70 70

Mail ons

Ik wil iets vragen

Ik wil iets melden

Reactie binnen 6 werkdagen

App ons

06 52 52 70 06

Reactie binnen een uur

Over appen met ConsuWijzer