Iets vragen of melden?

Voorbeeldbrief - Niet eens met (prijs)wijziging vliegticket

Voorbeeldbrief downloaden

Afzender

[Naam]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]
[Telefoonnummer]
[E-mail]

Aan

[Naam]
[Adres]
[Postcode en plaats]

[woonplaats en datum]

Onderwerp: niet eens met prijsverhoging vliegticket

Geachte heer of mevrouw,

Op [noem datum] heb ik bij u een vliegticket geboekt met vertrekdatum [vul datum in en noem ook het reserveringsnummer].

U hebt mij na de boeking laten weten dat u een prijsverhoging wilt doorvoeren. Ik ben het hier niet mee eens. Met deze brief vraag ik u om een oplossing voor het probleem.

Wat is het probleem?

[beschrijf welke vlucht u hebt geboekt, welke wijziging de luchtvaartmaatschappij wil doorvoeren en waarom u het niet eens bent met de wijziging].

Hoe is dit wettelijk geregeld?

Volgens de wet mag u binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst geen prijswijziging doorvoeren. Doet u dit toch? Dan heb ik het recht om de overeenkomst te ontbinden omdat de wijziging niet voortvloeit uit een wettelijke regeling. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) houdt toezicht op deze regels. Wilt u de regels nalezen? Kijkt u dan op de website van ACM, www.acm.nl, klik op ‘onderwerpen’ en kies vervolgens voor ‘informatie voor ondernemers’.

Wat verwacht ik van u?

Ik verwacht dat u de overeenkomst nakomt en de prijs aanhoudt die wij hebben afgesproken. Blijkt dit niet mogelijk? Dan ontbind ik de overeenkomst en heb ik recht op mijn geld terug.

Ik verzoek u vriendelijk om een oplossing binnen een redelijke termijn.

*(Wilt u naar de rechter? Dan kunt u de volgende alinea toevoegen als u vervolgstappen wilt zetten):

*Biedt u geen oplossing?

Dan dien ik hierover een klacht in bij ConsuWijzer, het consumentenloket van ACM.

Daarnaast overweeg ik om mijn klacht voor te leggen aan de rechter. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.

Uw reactie per [maak een keuze: e-mail/brief] zie ik graag binnen twee weken tegemoet.

Met vriendelijke groet,

[Uw naam en handtekening]

Voorbeeldbrief downloaden

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.

Iets vragen of melden?

We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 17:30 uur.

Bel ons

088 0 70 70 70

Mail ons

Ik wil iets vragen

Ik wil iets melden

Reactie binnen 6 werkdagen

App ons

06 52 52 70 06

Reactie binnen een uur

Over appen met ConsuWijzer