Cookies toestemming

ACM ConsuWijzer gebruikt cookies alleen om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. We slaan geen persoonsgegevens op en delen geen data met derden.

Voorbeeldbrief - Klacht aan postbedrijf over niet ontvangen pakket of brief

Is er post aan u verstuurd, maar heeft u niets ontvangen? Vraag dan aan de verzender om te klagen bij het postbedrijf. Alleen de verzender kan aan het postbedrijf vragen om uw post te zoeken. Met onze voorbeeldbrief dient u zelf een klacht in bij het postbedrijf.


Download voorbeeldbrief
Word document

Gebruikt u geen Word? Dan kunt u deze brief ook downloaden als:


Bekijk deze brief:

[uw naam]
[adres]
[postcode en woonplaats]
[telefoonnummer]
[e-mail]

[naam postbedrijf]
[adres]
[postcode en plaats]

[plaats, datum]

Onderwerp: Klacht [brief/pakket] niet ontvangen


Geachte heer of mevrouw,

Op [verzenddatum] stuurde [naam verzender] een [brief / pakket] naar mij op via uw bedrijf.

Wat is het probleem?

Tot op vandaag heb ik [deze brief /dit pakket] niet ontvangen. Ik dien daarover een klacht in. Ook wil ik dat u uw best doet om erachter te komen waar [de brief / het pakket] is gebleven.

Hoe is dit wettelijk geregeld?

Volgens artikel 7 van de Postwet moet u een klachtenregeling hebben voor ontvangers en verzenders van post. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt toezicht op deze regels. U kunt de regels nalezen op de website van ACM.

Wat verwacht ik van u?

Graag hoor ik waarom ik [de brief / het pakket] niet heb gekregen. En ik wil weten wat u gaat doen om ervoor te zorgen dat ik [de brief / het pakket] nog ga krijgen.

[deze alinea kunt u naar keuze toevoegen:]

Biedt u geen oplossing?

Als u niet reageert op mijn klacht, dan meld ik dit bij ACM ConsuWijzer, het consumentenloket van de ACM. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.

Ik ontvang graag binnen vier weken uw reactie per [e-mail / brief].

Met vriendelijke groet,

[uw naam en handtekening]