Voorbeeldbrief - Klacht aan postbedrijf over niet ontvangen pakket of brief

Verwacht u een pakket of brief? En is de redelijke bezorgtijd voorbij? Met onze voorbeeldbrief dient u een klacht in bij het postbedrijf.

Bekijk deze brief:

[uw naam]
[adres]
[postcode en woonplaats]
[telefoonnummer]
[e-mail]

[naam postbedrijf]
[adres]
[postcode en plaats]

[plaats, datum]

Onderwerp: Klacht [brief/pakket] niet ontvangen


Geachte heer of mevrouw,

Op [verzenddatum] stuurde [naam verzender] een [brief / pakket] naar mij op via uw bedrijf.

Wat is het probleem?

Tot op vandaag heb ik [deze brief /dit pakket] niet ontvangen. Ik dien daarover een klacht in. Ook wil ik dat u uw best doet om erachter te komen waar [de brief / het pakket] is gebleven.

Hoe is dit wettelijk geregeld?

Volgens artikel 7 van de Postwet moet u een klachtenregeling hebben voor ontvangers en verzenders van post. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt toezicht op deze regels. U kunt de regels nalezen op de website van ACM.

Wat verwacht ik van u?

Graag hoor ik waarom ik [de brief / het pakket] niet heb gekregen. En ik wil weten wat u gaat doen om ervoor te zorgen dat ik [de brief / het pakket] nog ga krijgen.

[deze alinea kunt u naar keuze toevoegen:]

Biedt u geen oplossing?

Als u niet reageert op mijn klacht, dan meld ik dit bij ACM ConsuWijzer, het consumentenloket van de ACM. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.

Ik ontvang graag binnen vier weken uw reactie per [e-mail / brief].

Met vriendelijke groet,

[uw naam en handtekening]

Uitleg over deze brief

Zie ook

Komt u er samen niet uit?

Dan kunt u op een andere manier uw recht halen. En u kunt het probleem bij ons melden. ACM ConsuWijzer is het consumentenloket van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Uw melding helpt ons om te zien welke bedrijven zich niet aan de regels houden. En waar wij iets aan moeten doen.

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.