Iets vragen of melden?

Voorbeeldbrief - Onterechte rekening voor offerte

U kunt uw brief ook per e-mail versturen met eventueel een ontvangst- en leesbevestiging. Maar soms is het verstandig om een aangetekende brief te sturen.

Bekijk deze brief:

Afzender

[Naam]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]
[Telefoonnummer]
[E-mail]

Aan

[Naam]
[Adres]
[Postcode en plaats]

[Woonplaats, datum]

Onderwerp: Onterechte rekening voor offerte

Geachte heer of mevrouw,

U hebt mij een rekening gestuurd voor een offerte. Daar ben ik het niet mee eens. Met deze brief vraag ik u om een oplossing voor het probleem.

Hoe is dit wettelijk geregeld?

Volgens de wet mag u geen geld in rekening brengen voor de offerte. Tenzij u mij van tevoren vertelt dat er kosten in rekening worden gebracht voor een offerte. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) houdt toezicht op deze regels. Wilt u de regels nalezen? Kijk dan in ‘Burgerlijk Wetboek, boek 3 en 6. U kunt de wet vinden via https://wetten.overheid.nl.

Wilt u meer weten over de ACM? Kijkt u dan op de website www.acm.nl.

Wat verwacht ik van u?

Aangezien er geen rechtsgeldige overeenkomst is, betaal ik de rekening niet. Ik verwacht ook geen verdere rekeningen van uw bedrijf meer te ontvangen.

Een bevestiging van u per [maak een keuze: e-mail/brief] zie ik graag binnen twee weken tegemoet.

[De volgende alinea kunt u toevoegen als u dat wilt:]

Biedt u geen oplossing?

Dan dien ik hierover een klacht in bij de ACM. [Kunt u naar de geschillencommissie of rechter? Dan kunt u ook de volgende zin toevoegen:] Daarnaast overweeg ik om mijn klacht voor te leggen aan [maak een keuze: de geschillencommissie/rechter]. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.

Uw reactie per [maak een keuze: e-mail/brief] zie ik graag binnen twee weken tegemoet.

Met vriendelijke groet,

[Uw naam en handtekening]

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.

Iets vragen of melden?

We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 17:30 uur.

Bel ons

088 0 70 70 70

Mail ons

Ik wil iets vragen

Ik wil iets melden

Reactie binnen 6 werkdagen

App ons

06 52 52 70 06

Reactie binnen een uur

Over appen met ConsuWijzer