Iets vragen of melden?

Voorbeeldbrief - Annuleringskosten keuken

U kunt uw brief ook per e-mail versturen met eventueel een ontvangst- en leesbevestiging. Maar soms is het verstandig om een aangetekende brief te sturen.

Bekijk deze brief:

Afzender

[Naam]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]
[Telefoonnummer]
[E-mail]

Aan

[Naam]
[Adres]
[Postcode en plaats]

[Woonplaats, datum]

Onderwerp: Annuleringskosten keuken

Geachte heer of mevrouw,

U hebt mij een rekening gestuurd voor annuleringskosten omdat ik geen keuken bij u wil kopen. Daar ben ik het niet mee eens. Met deze brief vraag ik u om een oplossing voor het probleem.

Wat is het probleem?

Ik ben bij u geweest om een keuken te bekijken. Ik heb geen keuken uitgekozen. Wij hebben toen alleen een afspraak gemaakt over de prijs/korting. Nu stuurt u mij een rekening voor annuleringskosten. Daar ben ik het niet mee eens. Wij hebben namelijk nooit een overeenkomst gehad.

Hoe is dit wettelijk geregeld?

Volgens de wet hebben wij een ongeldige koop gesloten. Wij hebben namelijk alleen afspraken gemaakt over de prijs/korting. Ik heb geen keuken bij u uitgezocht. Dat betekent dat wij geen overeenkomst hebben. U mag dus geen annuleringskosten in rekening brengen. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) houdt toezicht op deze regels. Wilt u de regels nalezen? Kijkt dan in het ‘Burgerlijk Wetboek, boek 6. U kunt de wet vinden via https://wetten.overheid.nl. Wilt u meer weten over de ACM, kijkt u dan op de website www.acm.nl.

Wat verwacht ik van u?

Aangezien er geen rechtsgeldige overeenkomst is, betaal ik de rekening niet. Ik verwacht ook geen verdere rekeningen van uw bedrijf meer te ontvangen.

Een bevestiging van u per [maak een keuze: e-mail/brief] zie ik graag binnen twee weken tegemoet.

[De volgende alinea kunt u toevoegen als u dat wilt:]

Biedt u geen oplossing?

Dan dien ik hierover een klacht in bij de ACM. [Kunt u naar de geschillencommissie of rechter? Dan kunt u ook de volgende zin toevoegen:] Daarnaast overweeg ik om mijn klacht voor te leggen aan [maak een keuze: de geschillencommissie/rechter]. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.

Uw reactie per [maak een keuze: e-mail/brief] zie ik graag binnen twee weken tegemoet.

Met vriendelijke groet,

[Uw naam en handtekening]

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.

Iets vragen of melden?

We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 17:30 uur.

Bel ons

088 0 70 70 70

Mail ons

Ik wil iets vragen

Ik wil iets melden

Reactie binnen 6 werkdagen

App ons

06 52 52 70 06

Reactie binnen een uur

Over appen met ConsuWijzer