[uw naam]

[adres]

[postcode en woonplaats]

[telefoon]

[e-mail][naam postbedrijf]

[adres]

[postcode en plaats][plaats, datum]Onderwerp: [brief / pakket] niet bezorgd

Geachte heer of mevrouw,Op [verzenddatum] stuurde ik een [brief / pakket] op via uw bedrijf. De adresgegevens van de ontvanger zijn: [naam en adres ontvanger].Wat is het probleem?Tot op vandaag is [deze brief /dit pakket] niet bezorgd bij de ontvanger. Volgens uw algemene voorwaarden moet u [de brief / het pakket] binnen een redelijke termijn bezorgen. Deze redelijke termijn is voorbij. Ik dien daarom een klacht in. Ook wil ik dat u uw best doet om erachter te komen waar [de brief / het pakket] is gebleven.Hoe is dit wettelijk geregeld?Volgens artikel 7 van de Postwet moet u een klachtenregeling hebben voor ontvangers en verzenders van post. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt toezicht op deze regels. U kunt de regels nalezen op www.acm.nl/postvervoersbedrijven.Wat verwacht ik van u?U houdt zich niet aan de afspraken. Daarom hoor ik graag waarom mijn verzonden [brief / pakket] niet is aangekomen bij de ontvanger. En ik wil weten wat u gaat doen om ervoor te zorgen dat de ontvanger [de brief / het pakket] nog gaat krijgen.[deze alinea kunt u naar keuze toevoegen:]Biedt u geen oplossing?Als u niet reageert op mijn klacht, dan meld ik dit bij ACM ConsuWijzer, het consumentenloket van de ACM. [kunt u naar De Geschillencommissie of rechter, dan kunt u deze zin toevoegen:] En mogelijk leg ik mijn klacht voor aan [maak een keuze: De Geschillencommissie / de rechter]. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.Ik ontvang graag binnen vier weken uw reactie per [e-mail / brief].Met vriendelijke groet,[uw naam en handtekening]