[uw naam]

[adres]

[postcode en woonplaats]

[telefoon]

[e-mail][naam curator]

[adres]

[postcode en plaats][plaats, datum]Onderwerp: faillissement [naam verkoper]

Geachte heer of mevrouw,Mijn [naam product] ligt sinds [datum] ter reparatie bij [naam bedrijf]. Helaas ging het bedrijf op [datum] failliet. Op het moment van het faillissement had ik mijn [naam product] nog niet ontvangen.Wat verwacht ik van u?Ik vraag u vriendelijk om mijn [naam product] aan mij terug te geven. Ook hoor ik graag of ik nog reparatiekosten moet betalen en naar welk rekeningnummer ik dit dan moet overmaken.Als bewijs voeg ik in de bijlage een kopie toe van [noem het bewijs, bijvoorbeeld: de reparatiebon / het aankoopbewijs].Ik ontvang graag binnen twee weken uw reactie per [e-mail / brief].Met vriendelijke groet,[uw naam en handtekening]