[uw naam]

[adres]

[postcode en woonplaats]

[telefoon]

[e-mail][naam bedrijf]

[adres]

[postcode en plaats][plaats, datum]Betreft: Klacht over uw informatienummer

Geachte heer/mevrouw,Op [invullen: datum] heb ik gebeld met uw informatienummer [invullen: het telefoonnummer waar uw klacht over gaat]. Daar heb ik een klacht over.[Invullen: leg uit wat uw klacht is.]Graag wil ik dat u mijn klacht oplost. [Invullen: vertel hoe u wilt dat het bedrijf uw klacht oplost.] Ik verzoek u vriendelijk binnen vier weken mijn klacht op te lossen.Zolang u mijn klacht niet oplost schort ik de betaling van de kosten voor uw informatienummer op. Hierover heb ik mijn telefoonaanbieder geïnformeerd.Met vriendelijke groet,[Uw naam en handtekening]


Herbruikbaar blok - Uw recht halen en melden [UITKLAPPER]Komt u er samen niet uit?Dan kunt u op een andere manier uw recht halen. En u kunt het probleem bij ons melden. ConsuWijzer is het consumentenloket van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Uw melding helpt ons om te zien welke bedrijven zich niet aan de regels houden. En waar wij iets aan moeten doen.  • Uw recht halen

  • Melden bij ConsuWijzer