[uw naam]

[adres]

[postcode en woonplaats]

[telefoon]

[e-mail][naam bedrijf]

[adres]

[postcode en plaats][plaats, datum]Betreft: Klacht over uw informatienummer

Geachte heer/mevrouw,Op [datum] heb ik gebeld met uw informatienummer [het telefoonnummer waar uw klacht over gaat]. Daar heb ik een klacht over.[leg uit wat uw klacht is.]Graag wil ik dat u mijn klacht oplost. [vertel hoe u wilt dat het bedrijf uw klacht oplost.] Ik verzoek u vriendelijk binnen vier weken mijn klacht op te lossen.Zolang u mijn klacht niet oplost schort ik de betaling van de kosten voor uw informatienummer op. Hierover heb ik mijn telefoonaanbieder geïnformeerd.Met vriendelijke groet,[Uw naam en handtekening]