[uw naam]

[adres]

[postcode en woonplaats]

[telefoon]

[e-mail][naam telecomaanbieder]

[adres]

[postcode en plaats][plaats, datum]Onderwerp: probleem met de levering

Geachte heer of mevrouw,Op [datum] sloot ik bij u een [naam abonnement] af. Volgens het contract zou ik vanaf [datum] gebruik kunnen maken van de diensten die bij het abonnement horen. Maar dat was niet zo. Ik nam hierover contact met u op. Maar u loste het probleem niet voor mij op.Wat is het probleem?Tot op vandaag werkt de dienst niet zoals afgesproken. Ik kan geen gebruik maken van [beschrijf wat er niet goed werkt].Hoe is dit wettelijk geregeld?U moet de dienst leveren zoals afgesproken. Doet of kunt u dat niet? Ook niet nadat ik u een redelijke termijn geef om het probleem op te lossen? Dan heb ik het recht om het abonnement te ontbinden. Dit betekent dat ik u niet meer hoef te betalen en u geen diensten meer hoeft te leveren. Dit staat in het Burgerlijk Wetboek, boek 7. U kunt deze wet vinden op de website wetten.overheid.nl. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) houdt toezicht op deze regels, zie www.acm.nl.Wat verwacht ik van u?Met deze brief bied ik u een laatste kans om binnen [noem een redelijke termijn] mijn klacht op te lossen. Doet u dat niet? Dan ontbind ik het abonnement.Ik ontvang graag binnen twee weken uw reactie per [e-mail/brief].Met vriendelijke groet,[Uw naam en handtekening]


Herbruikbaar blok - Uw recht halen en melden [UITKLAPPER]Komt u er samen niet uit?Dan kunt u op een andere manier uw recht halen. En u kunt het probleem bij ons melden. ConsuWijzer is het consumentenloket van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Uw melding helpt ons om te zien welke bedrijven zich niet aan de regels houden. En waar wij iets aan moeten doen.  • Uw recht halen

  • Melden bij ConsuWijzer