[uw naam]

[adres]

[postcode en woonplaats]

[telefoon]

[e-mail][naam telefoonaanbieder]

[adres]

[postcode en plaats][plaats, datum]Onderwerp: klacht over slecht bereik

Geachte heer of mevrouw,Sinds [datum] heb ik bij u een [naam abonnement] voor mijn mobiele telefoon met telefoonnummer [uw mobiele nummer]. Volgens uw website is er voldoende dekking in mijn postcodegebied [postcode]. Ik zou goed bereikbaar moeten zijn en een goede verbinding moeten hebben.Wat is het probleem?Helaas heb ik sinds [datum] slecht bereik. Het komt vaak voor dat ik slecht of helemaal niet bereikbaar ben. Ik had bijvoorbeeld slecht tot geen bereik op [probeer zo precies mogelijk uit te leggen waar en op welke datum het bereik niet goed was].Hoe is dit wettelijk geregeld?U moet de dienst leveren zoals afgesproken. Doet of kunt u dat niet? Ook niet nadat u een redelijke termijn krijgt om het probleem op te lossen? Dan heb ik het recht om de overeenkomst te ontbinden. Dit betekent dat ik u geen abonnentskosten hoef te betalen en u geen diensten meer hoeft te leveren. Dit staat in het Burgerlijk Wetboek, boek 7. U kunt deze wet vinden op de website wetten.overheid.nl. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt toezicht op deze regels, zie www.acm.nl.Wat verwacht ik van u?Ik vraag u vriendelijk om binnen [noem een redelijke termijn] mijn klacht op te lossen. Ik verwacht dat de kwaliteit van de dekking dan net zo goed is, als u op uw website aangeeft.[deze alinea kunt u naar keuze toevoegen:]Biedt u geen oplossing?Lukt het u niet om op tijd de beloofde dekking te bieden? En biedt u geen andere passende oplossing voor mijn klacht? Dan ontbind ik het abonnement. En ik geef alvast aan dat ik mogelijk een vergoeding aan u ga vragen voor de schade die ik lijd. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.Ik ontvang graag binnen twee weken uw reactie per [e-mail / brief].Met vriendelijke groet,[uw naam en handtekening]