[uw naam]

[adres]

[postcode en woonplaats]

[telefoon]

[e-mail][naam energieleverancier]

[adres]

[postcode en plaats][plaats, datum]Onderwerp: klacht over energierekening

Geachte heer of mevrouw,Op [datum] stuurde u mij een rekening voor [gas / elektriciteit]. Hierover heb ik een klacht.Wat is het probleem?[omschrijf kort uw klacht]Wat verwacht ik van u?Ik vraag u vriendelijk om [omschrijf welke oplossing u verwacht van uw energieleverancier].[deze alinea kunt u naar keuze toevoegen:]Biedt u geen oplossing?Als u niet wilt meewerken aan een oplossing, dan meld ik dit bij ACM ConsuWijzer, het consumentenloket van de Autoriteit Consument & Markt. [kunt u naar De Geschillencommissie of rechter, dan kunt u deze zin toevoegen:] En ik ga met mijn klacht naar [De Geschillencommissie Energie / de rechter]. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.Ik ontvang graag binnen twee weken uw reactie per [e-mail / brief].Met vriendelijke groet,[uw naam en handtekening]