[uw naam]

[adres]

[postcode en woonplaats]

[telefoon]

[e-mail][naam energieleverancier of warmteleverancier]

[adres]

[postcode en plaats][plaats, datum]Onderwerp: klacht

Geachte heer of mevrouw,Ik heb een klacht over [omschrijf kort waar uw klacht over gaat, bijvoorbeeld de levering van warmte / de rekening / de slimme meter].Wat is het probleem?[leg uit wat het probleem is]Wat verwacht ik van u?Ik vraag u vriendelijk om binnen [noem een redelijke termijn, bijvoorbeeld vier weken of de termijn die uw energieleverancier aangeeft in de algemene voorwaarden] op mijn klacht te reageren. Uw reactie zie ik graag per [e-mail / brief] tegemoet.[deze alinea kunt u naar keuze toevoegen:]Biedt u geen oplossing?Als u het probleem niet oplost, dan meld ik dit bij ACM ConsuWijzer, het consumentenloket van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). [kunt u naar De Geschillencommissie of de rechter, dan kunt u deze zin toevoegen:] En ik ga met mijn klacht naar [De Geschillencommissie Energie / De Geschillencommissie Warmtelevering / de rechter]. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.Met vriendelijke groet,[uw naam en handtekening]