[uw naam]

[adres]

[postcode en woonplaats]

[telefoon]

[e-mail][naam ondernemer of bedrijf]

[adres]

[postcode en plaats][plaats, datum]Onderwerp: prijsfout

Geachte heer of mevrouw,Op [datum] kocht ik [via uw website/in uw winkel] een [naam product] voor [bedrag] euro.Wat is het probleem?Na de koop liet u mij weten dat de prijs niet klopte. Het zou gaan om een prijsfout. Daarom wilt u mijn aankoop niet leveren. Maar ik had geen reden om te denken dat de prijs niet klopte omdat [leg uit waarom u de prijs wel redelijk vind, bijvoorbeeld omdat het een normale prijs voor zo’n soort product, of omdat het om een speciale aanbieding ging]. Ik vind daarom dat ik een geldige koopovereenkomst heb.Hoe is dit wettelijk geregeld?Als u een prijsfout maakt, kan de koop ongeldig zijn als het gaat om een kennelijke vergissing. Dat was niet zo. Ik had niet hoeven twijfelen aan de prijs. Als ik er als consument op mag vertrouwen dat de prijs van een product klopt, dan is de koopovereenkomst bindend. De verkoper moet dan het product voor deze prijs aan de consument verkopen. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt toezicht op deze regels. U kunt de regels nalezen op www.acm.nl/prijzen.Wat verwacht ik van u?Ik vraag u vriendelijk om mijn aankoop te leveren binnen [noem een redelijke termijn] voor de prijs van [bedrag] euro. [voeg deze zin toe als u nog niet hebt betaald:] Ik zal u daarvoor het bedrag van [bedrag] euro betalen.[deze alinea kunt u naar keuze toevoegen:]Biedt u geen oplossing?Als u mijn aankoop niet op tijd levert voor de afgesproken prijs, dan meld ik dit bij ConsuWijzer, het consumentenloket van de ACM. [kunt u naar de Geschillencommissie of rechter? Dan kunt u deze zinnen toevoegen:] En mogelijk leg ik mijn klacht voor aan [de Geschillencommissie/de rechter]. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.Ik ontvang graag binnen twee weken uw reactie per [e-mail/brief].Met vriendelijke groet,[uw naam en handtekening]