[uw naam]

[adres]

[postcode en woonplaats]

[telefoon]

[e-mail][naam ondernemer of bedrijf]

[adres]

[postcode en plaats][plaats, datum]Onderwerp: verzoek tot reparatie of vervanging

Geachte heer of mevrouw,Op [datum aankoop] kocht ik bij u een [product] voor [prijs] euro. Ik kreeg daarbij garantie. Het gaat om een [merknaam en type]. Helaas voldoet het product niet aan de verwachtingen die ik ervan mag hebben. Met deze brief vraag ik u om een oplossing.Wat is het probleem?Het product werkt niet goed omdat [beschrijf wat er mis is met het product].Ik heb [het product] normaal gebruikt. Deze problemen mochten nog niet ontstaan in zo’n korte tijd en voor deze aanschafprijs.Hoe is dit wettelijk geregeld?Volgens de wet heb ik als consument recht op een goed (deugdelijk) product. Daarnaast gaf u ook garantie bij het product. Nu het product een gebrek heeft, bent u verplicht om het product gratis en binnen een redelijke termijn te repareren of te vervangen. Tijdens de garantietermijn geldt een omgekeerde bewijslast. Dit betekent dat als het product kapot gaat tijdens de garantietermijn, het product al niet goed was bij de aankoop. U moet het probleem dan oplossen. Denkt u dat het product toch door mijn schuld kapot ging? Dan moet u dat bewijzen. U kunt deze regels nalezen op www.acm.nl/garantie.Wat verwacht ik van u?Mijn [product] ging kapot tijdens de garantietermijn. Er is geen bewijs dat het kapot ging door mijn schuld. Daarom heb ik er recht op dat u het probleem oplost. Dat kan op twee manieren: u kunt het product gratis repareren, of u geeft mij een nieuw product. Ik verzoek u vriendelijk om een oplossing te kiezen binnen [noem een redelijke termijn].Biedt u geen oplossing?Is gratis reparatie of vervanging binnen deze termijn niet mogelijk? Dan bent u in gebreke en heb ik het recht om de koopovereenkomst te ontbinden. Ik geef het product dan aan u terug. En ik verwacht dat u het aankoopbedrag dan zo snel mogelijk aan mij terugbetaalt.Ik ontvang graag binnen twee weken uw reactie per [e-mail / brief].Met vriendelijke groet,[uw naam en handtekening]