[uw naam]

[adres]

[postcode en woonplaats]

[telefoon]

[e-mail][naam ondernemer of bedrijf]

[adres]

[postcode en plaats][plaats, datum]Onderwerp: herstelwerk

Geachte heer of mevrouw,Op [datum of periode] voerde u werk voor mij uit. Het gaat om [geef een korte beschrijving van de opdracht].Wat is het probleem?Helaas is het werk niet goed uitgevoerd. Het gaat om: [geef een korte opsomming van de klachten].Hoe is dit wettelijk geregeld?Volgens de wet bent u als opdrachtnemer verantwoordelijk voor het leveren van goed (deugdelijk) werk. Als u het werk niet goed uitvoert, moet u dit gratis herstellen.Wat verwacht ik van u?Ik vraag u vriendelijk om het werk gratis te herstellen binnen [noem een redelijke termijn]. En ik verwacht dat u hiervoor snel een afspraak met mij maakt.[voeg deze alinea toe als u een deel van de rekening niet betaalt:]Ik betaal nu een deel van de rekening. Pas als u het werk hebt hersteld, betaal ik de rest van de rekening. Tot die tijd wacht ik met het betalen van [bedrag] euro. Dit is ongeveer gelijk aan het deel van de rekening voor het niet goed uitgevoerde werk.Biedt u geen oplossing?Herstelt u het werk niet gratis binnen deze termijn, dan bent u in gebreke. Ik heb dan het recht om onze overeenkomst te ontbinden. Ik betaal dan alleen voor het werk dat u goed hebt gedaan. U hoeft dan geen werk meer voor mij te doen.Ik ontvang graag binnen twee weken uw reactie per [e-mail / brief].Met vriendelijke groet,[uw naam en handtekening]