[uw naam]

[adres]

[postcode en woonplaats]

[telefoon]

[e-mail][naam ondernemer of bedrijf]

[adres]

[postcode en plaats][plaats, datum]Onderwerp: herinnering

Geachte heer of mevrouw,Op [datum] kocht ik bij u een [naam product] voor [bedrag] euro. Op [datum] liet ik u weten dat ik van de koop af wilde tijdens de bedenktijd. Ik stuurde het product aan u terug op [datum]. [voeg deze zin toe als u een verzendbewijs hebt:] In de bijlage vindt u een kopie van het verzendbewijs.Wat is het probleem?Tot vandaag heb ik nog geen betaling van u ontvangen. Daarom vraag ik u om het aankoopbedrag zo snel mogelijk terug te betalen.Hoe is dit wettelijk geregeld?Volgens de wet moet u het aankoopbedrag (inclusief bezorgkosten) terugbetalen binnen veertien dagen na het ontbinden van de overeenkomst. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt toezicht op deze regels. U kunt de regels nalezen op www.acm.nl/bedenktijd.Wat verwacht ik van u?De termijn van veertien dagen is al voorbij. Daarom vraag ik u nog een keer vriendelijk om het bedrag van [bedrag] euro binnen [noem een redelijke termijn] te storten op [uw rekeningnummer], ten name van [uw naam]. Ik verwacht dat u daar de wettelijke rente bij optelt, vanaf de dag dat u te laat was met terugbetalen.[deze alinea kunt u naar keuze toevoegen:]Biedt u geen oplossing?Als u mij niet op tijd terugbetaalt, dan meld ik dit bij ACM ConsuWijzer, het consumentenloket van de ACM. [kunt u naar De Geschillencommissie of rechter, dan kunt u deze zin toevoegen:] En ik ga met mijn klacht naar [maak een keuze: De Geschillencommissie / de rechter]. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.Ik ontvang graag binnen twee weken uw reactie per [e-mail / brief].Met vriendelijke groet,[uw naam en handtekening]