[uw naam]

[adres]

[postcode en woonplaats]

[telefoon]

[e-mail][naam ondernemer of bedrijf]

[adres]

[postcode en plaats][plaats, datum]Onderwerp: klacht over aankoopGeachte heer of mevrouw,Op [datum] kocht ik van u een [naam product of dienst]. Het gaat om een [merknaam en type] met bestelnummer [noem ook het bestelnummer of referentienummer]. Ik kocht dit op website [naam website].Wat is het probleem?Ik heb een probleem met de aankoop.[kies uw situatie:]
  • Het product is niet op tijd geleverd.

  • Het product is (te snel) kapot.

  • Ik wil het product terugsturen in de bedenktijd. [Leg het probleem uit, bijvoorbeeld: Maar u zegt dat ik het naar een bedrijf in het buitenland moet sturen. Hierdoor betaal ik hoge verzendkosten. Dit stond niet (duidelijk) op uw website.]

  • Ik heb niet gekregen wat er op uw website stond.

  • [iets anders]Ik heb u al om een oplossing gevraagd. Zie mijn [e-mail / brief] van [datum] in de bijlage. Maar u lost het probleem niet op en stuurt mij naar een ander bedrijf. [Gebruik dus eerst een van onze andere voorbeeldbrieven om een oplossing te vragen. Stuur deze vervolgbrief pas als het bedrijf u daarna naar een ander stuurt. Voeg de eerste brief die u stuurde toe als bijlage.]Hoe is dit wettelijk geregeld?Volgens de wet sloot u met mij een overeenkomst. U staat namelijk op de website genoemd als verkoper van mijn aankoop. Er stond niet duidelijk bij dat ik voor dit probleem bij een ander bedrijf moet zijn. Dit betekent dat u verantwoordelijk bent om het probleem op te lossen. De Autoriteit Consument & Markt (de ACM) houdt toezicht op deze regels, zie www.acm.nl.Wat verwacht ik van u?Omdat wij een rechtsgeldige overeenkomst hebben, moet u uw verplichtingen nakomen. Ik verwacht daarom dat u het probleem oplost zoals ik u vroeg in mijn eerdere [e-mail / brief].Biedt u geen oplossing?Werkt u niet mee aan een oplossing, dan meld ik dit bij ACM ConsuWijzer, het consumentenloket van de ACM. [Kunt u naar De Geschillencommissie of rechter? Dan kunt u deze zinnen toevoegen:] En mogelijk leg ik mijn klacht voor aan [maak een keuze: De Geschillencommissie / de rechter]. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.Ik ontvang graag binnen twee weken uw oplossing per [e-mail / brief].Met vriendelijke groet,[Uw naam en handtekening]