[uw naam]

[adres]

[postcode en woonplaats]

[telefoon]

[e-mail][naam ondernemer of bedrijf]

[adres]

[postcode en plaats][plaats, datum]Onderwerp: onredelijke voorwaarde corona-voucher/tegoedbonGeachte heer of mevrouw,Op [datum] heb ik met u een overeenkomst gesloten voor [leg uit waarover het gaat. Bijvoorbeeld een vakantie, opleiding, abonnement bij de sportschool of kaartje voor een evenement.]. Vanwege de coronacrisis kunt u onze overeenkomst niet nakomen. En daarom hebt u mij een voucher/tegoedbon aangeboden ter compensatie.Wat is het probleem?In de voorwaarden van uw voucher/tegoedbon staat: [noem de vouchervoorwaarde die u onredelijk vindt]. Deze voorwaarde vind ik onredelijk omdat [leg uit waarom dit voor u onredelijk. Gebruik onze informatie en richtlijnen over vouchers en tegoedbonnen om uw uitleg te onderbouwen].Wat verwacht ik van u?[kies de alinea’s die op u van toepassing zijn]
  • Ik vraag u om de voorwaarden van uw voucher/tegoedbon aan te passen volgens de richtlijnen van de ACM. Op de website van ACM ConsuWijzer vindt u informatie en richtlijnen over vouchers en tegoedbonnen.

  • Voor nu ga ik onder protest akkoord met uw voucher/tegoedbon. Ik behoud het recht om hier later op terug te komen en alsnog mijn geld terug te eisen.

  • Ik weiger uw voucher/tegoedbon en ik eis mijn geld terug binnen [noem een termijn die u redelijk vindt, bijvoorbeeld 4 weken]. U kunt het geld storten op [uw rekeningnummer], op naam van [uw naam].Biedt u geen oplossing?[kies 1 van deze 2 alinea’s]
  • Als u de onredelijke voorwaarden van de voucher/tegoedbon niet aanpast, dan meld ik dit bij ACM ConsuWijzer, het consumentenloket van de ACM. [Kunt u naar De Geschillencommissie of de rechter? Dan kunt u deze zinnen toevoegen:] En mogelijk leg ik mijn klacht voor aan [maak een keuze: De Geschillencommissie / de rechter]. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.

  • Als u mijn geld niet terugstort, dan meld ik dit bij ACM ConsuWijzer, het consumentenloket van de ACM. [Kunt u naar De Geschillencommissie of de rechter? Dan kunt u deze zinnen toevoegen:] En mogelijk leg ik mijn klacht voor aan [maak een keuze: De Geschillencommissie / de rechter]. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.Ik ontvang graag binnen 2 weken uw reactie per [e-mail / brief].Met vriendelijke groet,[uw naam en handtekening]