[uw naam]

[adres]

[postcode en woonplaats]

[telefoon]

[e-mail][naam telefoonaanbieder]

[adres]

[postcode en plaats][plaats, datum]Onderwerp: klacht over onterechte aanmelding mobiele internetdienst

Geachte heer of mevrouw,Op [datum] kreeg ik ongevraagd een abonnement op [naam van de mobiele internetdienst] via mijn mobiele telefoonnummer [uw mobiele nummer]. Ik heb de dienst stopgezet via payinfo.nl op [datum].Wat is het probleem?Ik heb mij nooit aangemeld voor deze mobiele internetdienst. Daarom hoef ik voor deze diensten niet te betalen. Maar u dreigt met incassokosten als ik deze rekening niet betaal. Hierdoor plaatst u mij in een onmogelijke situatie. Ik voel mij dan ook gedwongen om de rekening onder protest te betalen.Wat verwacht ik van u?Ik vraag u om het door mij betaalde bedrag van [bedrag] euro terug te betalen binnen [noem een redelijke termijn]. U kunt het bedrag storten op [uw rekeningnummer], ten name van [uw naam].[deze alinea kunt u naar keuze toevoegen:]Biedt u geen oplossing?Stort u het betaalde bedrag niet op tijd terug op mijn rekening? Dan meld ik dit bij ACM ConsuWijzer, het consumentenloket van de Autoriteit Consument & Markt (de ACM). De ACM houdt toezicht op de regelgeving voor mobiele internetdiensten. [Kunt u naar De Geschillencommissie of rechter? Dan kunt u deze zinnen toevoegen:] En ik ga met mijn klacht naar [De Geschillencommissie / de rechter]. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.Ik ontvang graag binnen twee weken uw reactie per [e-mail / brief].Met vriendelijke groet,[uw naam en handtekening]