[uw naam]

[adres]

[postcode en woonplaats]

[telefoon]

[e-mail][naam warmteleverancier]

[adres]

[postcode en plaats][plaats, datum]Onderwerp: Verjaring warmterekening

Geachte heer of mevrouw,Op [datum] heb ik een naheffing gekregen over de warmterekening van periode [begin- en einddatum invullen]. Ik ben het niet eens met deze naheffing. Ik verwijs u hierbij naar de wettelijke regels over verjaring.Hoe is dit wettelijk geregeld?Volgens de wet (art. 7:28 BW) hebt u twee jaar de tijd om een naheffing te sturen. Na deze twee jaar is de rekening verjaard. Ik hoef de rekening dan niet meer te betalen. U kunt de regels vinden op de website https://wetten.overheid.nl.Wat verwacht ik van u?Ik verzoek u vriendelijk om binnen twee weken te bevestigen dat ik deze naheffing niet hoef te betalen. Uw bevestiging zie ik graag per [maak een keuze: e-mail/brief] tegemoet. Ik meld u nu bij voorbaat al dat ik niet bereid ben de rekening te betalen.[toevoegen naar keuze:]Biedt u geen oplossing?Dan dien ik hierover een klacht in bij ACM ConsuWijzer, het consumentenloket van de Autoriteit Consument & Markt. [kunt u naar De Geschillencommissie, de onafhankelijke geschillencommissie van uw warmteleverancier of de rechter, dan kunt u deze zin toevoegen:] En ik ga met mijn klacht naar [De Geschillencommissie Energie / uw onafhankelijke geschillencommissie / de rechter]. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.Met vriendelijke groet,[Uw naam en handtekening]