[uw naam]

[adres]

[postcode en woonplaats]

[telefoon]

[e-mail]



[naam telefoonaanbieder]

[adres]

[postcode en plaats]



[plaats, datum]



Onderwerp: Ontbinding abonnement





Geachte heer, mevrouw,



Op [datum] sloot ik bij u een abonnement af. Het gaat om [naam abonnement]. Helaas kon ik geen gebruik maken van de diensten die bij het abonnement horen. Daarom vroeg ik u op [datum] om de problemen op te lossen binnen [noem de termijn die u de telefoonaanbieder gaf in uw eerdere brief of e-mail].



Wat is het probleem?



De diensten werken niet zoals afgesproken, ook niet nadat ik u om een oplossing vroeg. Daarom laat ik u weten dat ik het abonnement ontbind.



Hoe is dit wettelijk geregeld?



U moet de diensten leveren zoals afgesproken. Doet of kunt u dat niet? Ook niet nadat ik u een redelijke termijn geef om het probleem op te lossen? Dan heb ik het recht om het abonnement te ontbinden. Dit betekent dat ik u niet meer hoef te betalen en u geen diensten meer hoeft te leveren. Dit staat in het Burgerlijk Wetboek, boek 7. U kunt deze wet vinden op de website wetten.overheid.nl. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt toezicht op deze regels, zie www.acm.nl.



Wat verwacht ik van u?



Omdat ik de overeenkomst heb ontbonden, hoef ik u niet meer te betalen. En u hoeft geen diensten te leveren.



[deze alinea kunt u toevoegen als u op tijd klaagde en als u de dienst lange tijd niet kon gebruiken:]



Ik vraag u ook om het abonnementsgeld terug te betalen over de periode waarin ik geen gebruik kon maken van de dienst. Dit is de periode van [datum] tot [datum]. Het abonnementsgeld voor deze periode is [bedrag] euro. Ik vraag u vriendelijk om dit bedrag binnen [noem een redelijke termijn] terug te storten op [uw rekeningnummer], ten name van [uw naam].



[deze alinea kunt u naar keuze toevoegen:]



Blijft u mij rekeningen sturen? Of stort u niet op tijd het geld terug waar ik recht op heb? Dan meld ik dit bij ConsuWijzer, het consumentenloket van de ACM. [kunt u naar De Geschillencommissie of rechter, dan kunt u deze zin toevoegen:] En ik ga met mijn klacht naar [De Geschillencommissie / de rechter]. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.



Ik ontvang graag binnen twee weken uw bevestiging van de ontbinding per [e-mail / brief].



Met vriendelijke groet,



[uw naam en handtekening]






Herbruikbaar blok - Uw recht halen en melden [UITKLAPPER]







Komt u er samen niet uit?



Dan kunt u op een andere manier uw recht halen. En u kunt het probleem bij ons melden. ConsuWijzer is het consumentenloket van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Uw melding helpt ons om te zien welke bedrijven zich niet aan de regels houden. En waar wij iets aan moeten doen.



  • Uw recht halen

  • Melden bij ConsuWijzer