[uw naam]

[adres]

[postcode en woonplaats]

[telefoon]

[e-mail][naam ondernemer of bedrijf]

[adres]

[postcode en plaats][plaats, datum]Onderwerp: niet eens met wijziging

Geachte heer of mevrouw,Op [datum] deed ik bij u een boeking met boekingsnummer: [nummer dat op uw boeking staat]. [kies uw situatie:]  • Het gaat om accommodatie in [naam van uw hotel, vakantiehuisje of ander verblijf] in [bestemming]. Mijn verblijf is van [aankomstdatum] tot en met [vertrekdatum].

  • Het gaat om een pakketreis naar [bestemming]. De vertrekdatum is [datum].

Wat is het probleem?Op [datum] liet u mij weten dat u mijn boeking wilt wijzigen. Het gaat om [leg uit wat er verandert, bijvoorbeeld de vertrekdatum, bestemming, soort kamer, de vluchttijden of een annulering]. Hier ben ik het niet mee eens.Hoe is dit wettelijk geregeld?Volgens de wet heb ik recht op nakoming van de overeenkomst. Dit betekent dat u zich moet houden aan de afspraken. U mag alleen iets wijzigen als u zich aan de wet houdt. Dit hebt u niet gedaan. [kies uw situatie(s):]  • In uw algemene voorwaarden staat niet dat u deze wijziging mag doen. De wijziging is dan verboden. Volgens de wet mag u alleen iets wijzigen als dit in uw algemene voorwaarden staat.

  • Ik boekte bij u een pakketreis. Hierin wilt u een grote wijziging doorvoeren die in mijn nadeel is. Zo’n wijziging mag ik als consument weigeren. Weiger ik en draait u de wijziging niet terug? Dan mag ik mijn pakketreis zonder kosten annuleren en heb ik recht op geld terug.

Ook heb ik recht op schadevergoeding als ik schade heb doordat u de afspraken niet nakomt en u niet op tijd een passende oplossing biedt. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt toezicht op deze regels. U kunt de regels nalezen op www.acm.nl.Wat verwacht ik van u?Ik verwacht dat u zich aan de afspraken houdt en mijn boeking niet wijzigt. Daarom vraag ik u om mij te laten weten of u mijn [accommodatie / pakketreis] gaat uitvoeren zoals wij hebben afgesproken.Kunt of wilt u zich niet houden aan onze afspraken? Dan ontbind ik de overeenkomst. U hoeft de [accommodatie / pakketreis] dan niet meer uit te voeren. Ik ben u dan niets verplicht. En ik hoef u niets te betalen.[voeg deze alinea toe als u nog niet hebt betaald:]

Als ik de overeenkomst ontbind, of als u mijn boeking annuleert, heb ik recht op schadevergoeding. Deze schade is [bedrag] euro. Dit is een redelijk bedrag omdat [leg uit hoe u uitkomt op dit bedrag]. Ik vraag u vriendelijk om de schadevergoeding binnen twee weken te storten op [uw rekeningnummer], ten name van [uw naam].[voeg deze alinea toe als u al hebt betaald:]

Als ik de overeenkomst ontbind, of als u mijn boeking annuleert, heb ik recht op teruggave van het door mij betaalde bedrag van [bedrag] euro. En ik heb recht op schadevergoeding. Deze schade is [bedrag] euro. Dit is een redelijk bedrag omdat [leg uit hoe u uitkomt op dit bedrag]. Ik vraag u vriendelijk om deze bedragen binnen twee weken te storten op [uw rekeningnummer], ten name van [uw naam].[is het bedrijf aangesloten bij De Geschillencommissie, dan kunt u deze alinea toevoegen:]Biedt u geen oplossing?Als u niet op tijd een oplossing biedt of [onterecht rekeningen stuurt / mijn geld niet terugstort], dan leg ik mijn klacht voor aan De Geschillencommissie. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.Ik ontvang graag binnen twee weken uw reactie per [e-mail / brief].Met vriendelijke groet,[uw naam en handtekening]


Herbruikbaar blok - Uw recht halen en melden [UITKLAPPER]Komt u er samen niet uit?Dan kunt u op een andere manier uw recht halen. En u kunt het probleem bij ons melden. ConsuWijzer is het consumentenloket van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Uw melding helpt ons om te zien welke bedrijven zich niet aan de regels houden. En waar wij iets aan moeten doen.  • Uw recht halen

  • Melden bij ConsuWijzer