[uw naam]

[adres]

[postcode en woonplaats]

[telefoon]

[e-mail][naam telefoonaanbieder]

[adres]

[postcode en plaats][plaats, datum]Onderwerp: dubbele abonnementskosten

Geachte heer of mevrouw,Op [datum] sloot ik bij u een abonnement af. Het gaat om een [naam abonnement].Wat is het probleem?Volgens het contract zou u mijn oude abonnement [naam oude abonnement] bij aanbieder [naam aanbieder] opzeggen. Maar dit hebt u niet gedaan. Hierdoor betaal ik sinds [datum] dubbele abonnementskosten. Ik lijd hierdoor schade.Hoe is dit wettelijk geregeld?Volgens de wet moet u zich houden aan de afspraken uit het contract. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt toezicht op de telecommarkt, zie www.acm.nl.Wat verwacht ik van u?Ik vraag u vriendelijk om zo snel mogelijk, maar op zijn laatst op [noem een redelijke termijn] mijn oude abonnement op te zeggen bij [naam oude aanbieder].Verder eis ik dat u mij de dubbele kosten terugbetaalt, die ik moet maken bij mijn vorige aanbieder. Het gaat om een bedrag van [bedrag] euro per maand. U kunt dit bedrag terugstorten op [uw rekeningnummer], ten name van [uw naam].[De volgende alinea kunt u naar keuze toevoegen:]Biedt u geen oplossing?Zegt u mijn oude abonnement niet op? Dan meld ik dit bij ACM ConsuWijzer, het consumentenloket van de ACM. [kunt u naar De Geschillencommissie of rechter, dan kunt u deze zin toevoegen:] En ik ga met mijn klacht naar [De Geschillencommissie Telecommunicatiediensten / de rechter]. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.Ik ontvang graag binnen twee weken uw reactie per [e-mail / brief].Met vriendelijke groet,[uw naam en handtekening]