Iets vragen of melden?

Voorbeeldbrief - Ontbinding overeenkomst wegens niet levering product door online verkoper

U kunt uw brief ook per e-mail versturen met eventueel een ontvangst- en leesbevestiging. Maar soms is het verstandig om een aangetekende brief te sturen.

Voorbeeldbrief downloaden

Voorbeeldbrief:

Afzender

[Naam]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]
[E-mail]

Aan

[Naam]
[Adres]
[Postcode en plaats]
[E-mail]

[Woonplaats, datum]

Onderwerp: Niet levering product

Geachte heer of mevrouw,

Op [datum aankoop] heb ik een [product] bij u gekocht via [naam website / sociale media pagina]. Het product is niet tijdig geleverd. Met deze brief [maak een keuze afhankelijk van de situatie: laat ik u weten dat ik de overeenkomst ontbind / geef ik u nog éénmaal een redelijke termijn om alsnog te leveren].

Wat is het probleem en wat verwacht ik van u?

Wij hebben het volgende afgesproken over de levertijd: [afspraken levertijd noemen].

[U kunt kiezen uit de volgende vier opties afhankelijk van uw situatie]:

  1. U hebt de specifiek afgesproken leverdatum van [datum noemen] overschreden. Ik stel geen prijs meer op het product. Ik heb ook het wettelijk recht om de koopovereenkomst te ontbinden. Graag ontvang ik binnen twee weken mijn aanbetaling van [bedrag noemen] Euro retour. U kunt het bedrag storten op [bank/gironummer noemen] ten name van [uw naam] te [woonplaats].
  2. U heeft het product binnen de afgesproken levertermijn niet geleverd. Ik verwacht het product binnen [noem een redelijke termijn]. Levert u binnen deze termijn het product niet? Dan ontbind ik de overeenkomst en stel ik u bij deze aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende schade.
  3. U heeft binnen de afgesproken levertermijn niet geleverd. Ik heb u per brief van [datum] een tweede levertermijn voorgesteld. Ook binnen deze levertermijn heb ik niets van u ontvangen. Inmiddels stel ik geen prijs meer op het product en ontbind ik de koopovereenkomst. Graag ontvang ik binnen twee weken mijn betaling van [bedrag] Euro retour. Ik verwacht daarbij opgeteld de wettelijke rente vanaf het overschrijden van de levertijd. U kunt het bedrag storten op [rekeningnummer] ten name van [uw naam].
  4. Omdat er geen levertijd is afgesproken, moest u het product binnen 30 dagen leveren. U heeft zich hier niet aan gehouden. Ik verwacht het product binnen [noem een redelijke termijn]. Hebt u het product binnen deze levertijd niet geleverd? Dan ontbind ik de overeenkomst en stel ik u bij deze aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende schade.

Hoe is dit wettelijk geregeld?

U kunt als ondernemer een levertijd afspreken met een consument. Maar heeft u dit niet gedaan? Dan staat in de wet dat u het product binnen 30 dagen aan de consument moet leveren. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) houdt toezicht op deze regels. Wilt u de regels nalezen? Kijkt u dan op de website van de ACM, www.acm.nl/levering.

[De volgende alinea kunt u naar keuze toevoegen:]

Biedt u geen oplossing?

Dan dien ik hierover een klacht in bij ConsuWijzer, het consumentenloket van de ACM.

[Kunt u naar de geschillencommissie of rechter? Dan kunt u de volgende zin toevoegen]:

Daarnaast overweeg ik om mijn klacht voor te leggen aan [maak een keuze: de geschillencommissie/rechter]. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.

Uw reactie per [maak een keuze: e-mail/brief] zie ik graag binnen twee weken tegemoet.

Met vriendelijke groet,

[Uw naam en handtekening]

Voorbeeldbrief downloaden

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.

Iets vragen of melden?

We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 17:30 uur.

Bel ons

088 0 70 70 70

Mail ons

Ik wil iets vragen

Ik wil iets melden

Reactie binnen 6 werkdagen

App ons

06 52 52 70 06

Reactie binnen een uur

Over appen met ConsuWijzer