Voorbeeldbrief - Laatste kans om kapot product te repareren of vervangen

Vroeg u om gratis reparatie of vervanging van uw kapotte product? Maar lost het bedrijf uw klacht niet op? Met onze voorbeeldbrief geeft u het bedrijf een laatste kans.

Bekijk deze brief:

[uw naam]
[adres]
[postcode en woonplaats]
[telefoon]
[e-mail]

[naam ondernemer of bedrijf]
[adres]
[postcode en plaats]

[plaats, datum]

Onderwerp: aanmaning tot reparatie of vervanging


Geachte heer of mevrouw,

Op [datum aankoop] kocht ik bij u een [product] voor [prijs] euro. Het gaat om een [merknaam en type]. Helaas voldoet het product niet aan de verwachtingen die ik ervan mag hebben. Met deze brief wil ik u nog een laatste kans geven om de klachten op te lossen.

Wat is het probleem?

Het product is niet goed omdat [beschrijf wat er mis is met het product]. Ik heb [het product] normaal gebruikt. En ik vind dat deze problemen nog niet hadden mogen ontstaan bij een product van deze leeftijd en voor deze aanschafprijs. Ik vroeg u op [datum] om [het product] te repareren. Tot nu toe [maak een keuze: hebt u dat niet gedaan  / weigert u dat te doen].

Hoe is dit wettelijk geregeld?

Volgens de wet heb ik recht op een deugdelijk product. Als het product een gebrek heeft, is de verkoper verplicht om het product zonder kosten en binnen een redelijke termijn te repareren of te vervangen. Doet de verkoper dat niet als de consument hierom vraagt, dan mag de consument het product door een andere partij laten herstellen. De kosten daarvoor mag hij bij de verkoper in rekening brengen. Dit staat in artikel 7:21 van het Burgerlijk Wetboek. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt toezicht op deze regels. U kunt de regels nalezen op www.acm.nl/garantie.

Wat verwacht ik van u?

Ik verwacht dat u mijn product gratis repareert, of dat u mij een nieuw product geeft. Ik vraag u vriendelijk om een oplossing binnen [noem een redelijke termijn].

Biedt u geen oplossing?

Biedt u geen gratis reparatie of vervanging binnen deze termijn, dan zal ik het product door iemand anders laten repareren op uw kosten. [deze zin kunt u naar keuze toevoegen:] Ik zal dit ook melden bij ACM ConsuWijzer, het consumentenloket van ACM. Ik vertrouw er op dat het niet zo ver hoeft te komen.

Ik ontvang graag binnen twee weken uw reactie per [e-mail / brief].

Met vriendelijke groet,

[uw naam en handtekening]

Past deze brief bij mijn situatie?

Zie ook

Komt u er samen niet uit?

Dan kunt u op een andere manier uw recht halen. En u kunt het probleem bij ons melden. ACM ConsuWijzer is het consumentenloket van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Uw melding helpt ons om te zien welke bedrijven zich niet aan de regels houden. En waar wij iets aan moeten doen.

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.