Voorbeeldbrief - Terugvorderen eigendommen na faillissement

U kunt uw brief ook per e-mail versturen met eventueel een ontvangst- en leesbevestiging. Maar soms is het verstandig om een aangetekende brief te sturen.

Voorbeeldbrief:

Afzender

[Naam]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]
[Telefoonnummer]
[E-mail]

Aan

[Aan de curator inzake het faillissement van (naam bedrijf)]
[Adres]
[Postcode en plaats]
[E-mail]

[Woonplaats, datum]

Onderwerp: Terugvorderen eigendommen na faillissement

Geachte heer of mevrouw,

Op [datum] heb ik [naam bedrijf] mijn [omschrijf het product] ter reparatie aangeboden. Gezien het faillissement van [naam bedrijf] verzoek ik u om [het product] aan mij terug te geven. Eventueel verschuldigde reparatiekosten zal ik betalen. Bijgaand sluit ik een bewijs van eigendom bij [kopie reparatiebonnetje of aankoopbewijs].

Uw reactie per [maak een keuze: e-mail/brief] zie ik graag binnen twee weken tegemoet.

Met vriendelijke groet,

[Uw naam en handtekening]

Forward

Voorbeeldbrief downloaden

Vraag of klacht? Bel ons!

088 - 0 70 70 70

Ma-vr 08.30u-17.30u

Tarief 088-nummer