Iets vragen of melden?

Voorbeeldbrief - Verzoek tot niet opmaken eindafrekening i.v.m. ongewenste overstap

Is er sprake van een ongewenste overstap? Vraag dan aan uw energieleverancier of ze het opmaken van de eindafrekening willen uitstellen en het contract terug te draaien. Gebruik dan deze voorbeeldbrief.

Bekijk deze brief:

[uw naam]
[adres]
[postcode en woonplaats]
[telefoon]
[e-mail]

[naam ondernemer of bedrijf]
[adres]
[postcode en plaats]

[plaats, datum]

Onderwerp: Verzoek tot niet opmaken eindafrekening i.v.m. ongewenste overstap


Geachte heer of mevrouw,

Met deze brief wil ik u vragen om het opmaken van de eindafrekening uit te stellen, omdat er sprake is van een ongewenste overstap. Ik heb hierover bij de nieuwe energieleverancier [naam energiebedrijf] een klacht ingediend.

Wat is het probleem?

Het energiebedrijf [naam energiebedrijf] heeft mij op [datum invullen] ongewenst overgenomen. Ik wens het contract zoals ik dat met u ben aangegaan voort te zetten. Van het nieuwe energiebedrijf [naam energiebedrijf] heb ik geëist om mij terug te zetten naar u, conform het 'Marktmodel Herstellen onterecht doorgevoerde switch in de Consumentenmarkt'.

Wat verwacht ik van u?

Ik verzoek u vriendelijk om een bevestiging van mijn verzoek. Uw bevestiging zie ik graag [maak een keuze: per e-mail/brief] tegemoet.

Met vriendelijke groet,

[Uw naam en handtekening]

Herbruikbaar blok - Uw recht halen en melden [UITKLAPPER]

Komt u er samen niet uit?

Dan kunt u op een andere manier uw recht halen. En u kunt het probleem bij ons melden. ConsuWijzer is het consumentenloket van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Uw melding helpt ons om te zien welke bedrijven zich niet aan de regels houden. En waar wij iets aan moeten doen.

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.

Iets vragen of melden?

We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 17:30 uur.

Bel ons

088 0 70 70 70

Mail ons

Ik wil iets vragen

Ik wil iets melden

Reactie binnen 6 werkdagen

App ons

06 52 52 70 06

Reactie binnen een uur

Over appen met ConsuWijzer