Voorbeeldbrief - Verzoek tot niet opmaken eindafrekening i.v.m. ongewenste overstap

U kunt uw brief ook per e-mail versturen met eventueel een ontvangst- en leesbevestiging. Maar soms is het verstandig om een aangetekende brief te sturen.

Voorbeeldbrief:

Afzender

[Naam]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]
[Telefoonnummer]
[E-mail]

Aan

[Naam energiebedrijf]
[Adres]
[Postcode en plaats]
[E-mail]

[Woonplaats, datum]

Onderwerp: Verzoek tot niet opmaken eindafrekening i.v.m. ongewenste overstap

Geachte heer of mevrouw,

Met deze brief wil ik u vragen om het opmaken van de eindafrekening uit te stellen, omdat er sprake is van een ongewenste overstap. Ik heb hierover bij de nieuwe energieleverancier [naam energiebedrijf] een klacht ingediend.

Wat is het probleem?

Het energiebedrijf [naam energiebedrijf] heeft mij op [datum invullen] ongewenst overgenomen. Ik wens het contract zoals ik dat met u ben aangegaan voort te zetten. Van het nieuwe energiebedrijf [naam energiebedrijf] heb ik geëist om mij terug te zetten naar u, conform het 'Marktmodel Herstellen onterecht doorgevoerde switch in de Consumentenmarkt'.

Wat verwacht ik van u?

Ik verzoek u vriendelijk om een bevestiging van mijn verzoek. Uw bevestiging zie ik graag [maak een keuze: per e-mail/brief] tegemoet.

Met vriendelijke groet,

[Uw naam en handtekening]

Forward

Voorbeeldbrief downloaden

Vraag of klacht? Bel ons!

088 - 0 70 70 70

Ma-vr 08.30u-17.30u

Tarief 088-nummer