Iets vragen of melden?

Voorbeeldbrief - Verzoek om compensatie bij storing warmte

U kunt uw brief ook per e-mail versturen met eventueel een ontvangst- en leesbevestiging. Maar soms is het verstandig om een aangetekende brief te sturen.

Bekijk deze brief:

Afzender

[Naam]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]
[Telefoonnummer]
[E-mail]

Aan

[Naam warmteleverancier]
[Adres]
[Postcode en plaats]
[E-mail]

[Woonplaats, datum]

Onderwerp: Uitbetaling compensatie bij storing

Geachte heer of mevrouw,

Op [invullen: datum] heeft er een storing plaatsgevonden op het volgende adres: [invullen: adres, postcode en woonplaats]. Met deze brief vraag ik u om uitbetaling van de compensatievergoeding.

Wat is het probleem?

Gedurende de periode van [invullen: begintijd storing tot eindtijd storing in uren] heb ik geen warmte (en warm tapwater) geleverd gekregen.

Hoe is dit wettelijk geregeld?

Bij een storing in de warmtelevering van langer dan 4 uur, heb ik recht op een compensatievergoeding. Dit staat in de Warmteregeling. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) houdt toezicht op deze regels. Wilt u de regels nalezen? Kijkt u dan op de website van de ACM, www.acm.nl/warmtestoring.

Wat verwacht ik van u?

Ik verzoek u vriendelijk om een reactie per [maak een keuze: e-mail/brief]. En ik verzoek u om de compensatievergoeding binnen twee weken aan mij uit te betalen op rekeningnummer [invullen: uw rekeningnummer] ten name van [invullen: uw naam].

[Naar keuze toevoegen:]

Biedt u geen oplossing?

Dan dien ik hierover een klacht in bij ConsuWijzer, het consumentenloket van de ACM. Daarnaast overweeg ik om mijn klacht voor te leggen aan de [maak een keuze: geschillencommissie/ rechter]. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.

Met vriendelijke groet,

[Uw naam en handtekening]

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.

Iets vragen of melden?

We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 17:30 uur.

Bel ons

088 0 70 70 70

Mail ons

Ik wil iets vragen

Ik wil iets melden

Reactie binnen 6 werkdagen

App ons

06 52 52 70 06

Reactie binnen een uur

Over appen met ConsuWijzer