Iets vragen of melden?

Voorbeeldbrief - Verzoek om compensatie bij storing energie

U kunt uw brief ook per e-mail versturen met eventueel een ontvangst- en leesbevestiging. Maar soms is het verstandig om een aangetekende brief te sturen.

Voorbeeldbrief downloaden

Voorbeeldbrief:

Afzender

[Naam]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]
[E-mail]

Aan

[Naam netbeheerder]
[Adres]
[Postcode en plaats]
[E-mail]

[Woonplaats, datum]

Onderwerp: Uitbetaling compensatie bij storing

Geachte heer of mevrouw,

Op [invullen: datum] heeft er een storing plaatsgevonden op het volgende adres: [invullen: adres, postcode en woonplaats]. Met deze brief vraag ik u om uitbetaling van de compensatievergoeding.

Wat is het probleem?

Gedurende de periode van [invullen: begintijd storing tot eindtijd storing in uren] heb ik geen [weglaten wat niet van toepassing is: elektriciteit/gas] geleverd gekregen.

Hoe is dit wettelijk geregeld?

Bij een storing in de levering van langer dan 4 uur, heb ik recht op een compensatievergoeding voor zowel gas als elektriciteit. Dit staat in: Artikel 4.2.1. van de ‘Aansluit- en transportvoorwaarden Gas- Regionale Netbeheerder’ en artikel 6.3.1. van de Netcode Elektriciteit. U kunt deze vinden op de website https://wetten.overheid.nl. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) houdt toezicht op deze regels. Wilt u meer weten over de ACM? Kijkt u dan op de website van de ACM.

Wat verwacht ik van u?

Ik verzoek u vriendelijk om een reactie per [maak een keuze: e-mail/brief]. En ik verzoek u om het verschuldigde bedrag bij de eerstvolgende jaarafrekening uit te betalen.

[naar keuze toevoegen:]

Biedt u geen oplossing?

Dan dien ik hierover een klacht in bij ConsuWijzer, het consumentenloket van de ACM. Daarnaast overweeg ik om mijn klacht voor te leggen aan de [maak een keuze: geschillencommissie / rechter]. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.

Met vriendelijke groet,

[Uw naam en handtekening]

Voorbeeldbrief downloaden

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.

Iets vragen of melden?

We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 17:30 uur.

Bel ons

088 0 70 70 70

Mail ons

Ik wil iets vragen

Ik wil iets melden

Reactie binnen 6 werkdagen

App ons

06 52 52 70 06

Reactie binnen een uur

Over appen met ConsuWijzer