Iets vragen of melden?

Voorbeeldbrief - Verzoek aan Geschillencommissie Energie om geschil in behandeling te nemen

U kunt uw brief ook per e-mail versturen met eventueel een ontvangst- en leesbevestiging. Maar soms is het verstandig om een aangetekende brief te sturen.

Bekijk deze brief:

Afzender

[Naam]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]
[E-mail]

Aan

Geschillencommissie Energie
Postbus 90600
2509 LP Den Haag

Betreft: Verzoek tot behandeling geschil met [invullen: naam energiebedrijf] in de verkorte procedure

[Woonplaats, datum]

Geachte heer/mevrouw,

Ik heb een geschil met mijn energiebedrijf. Ik ben aan mijn energiebedrijf een bedrag van [invullen: verschuldigde bedrag] verschuldigd. Dit bedrag heb ik voor [invullen: datum waarop bedrag uiterlijk betaald zou moeten zijn] moeten betalen.

Vóór het verstrijken van de betalingstermijn van de eerste herinneringsbrief, heb ik [invullen: naam energiebedrijf] een verzoek gedaan om een betalingsregeling te treffen. [invullen: naam energiebedrijf] wijst deze regeling echter van de hand, om de volgende reden: [invullen van reden waarom uw energiebedrijf niet op voorstel in wil gaan] en dreigt nu met afsluiting.

Ik verzoek u vriendelijk om dit geschil in de verkorte procedure te behandelen.

Met vriendelijke groet,

[Uw naam en handtekening]

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.

Iets vragen of melden?

We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 17:30 uur.

Bel ons

088 0 70 70 70

Mail ons

Ik wil iets vragen

Ik wil iets melden

Reactie binnen 6 werkdagen

App ons

06 52 52 70 06

Reactie binnen een uur

Over appen met ConsuWijzer