Voorbeeldbrief - verjaring warmtenota

U kunt uw brief ook per e-mail versturen met eventueel een ontvangst- en leesbevestiging. Maar soms is het verstandig om een aangetekende brief te sturen.

Voorbeeldbrief:

Afzender

[Naam]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]
[Telefoonnummer]
[E-mail]

Aan

[Naam warmteleverancier]
[Adres]
[Postcode en plaats]
[E-mail]

[Woonplaats, datum]

Onderwerp: Verjaring warmterekening

Geachte heer of mevrouw,

Op [datum] heb ik een naheffing gekregen over de warmterekening van periode [begin- en einddatum invullen]. Ik ben het niet eens met deze naheffing. Ik verwijs u hierbij naar de wettelijke regels over verjaring.

Hoe is dit wettelijk geregeld?

[Gaat het om een warmterekening die na 1 januari 2014 betaald had moeten zijn? Dan kunt u de volgende alinea gebruiken:]

Volgens de wet (art. 7:28 BW) hebt u twee jaar de tijd om een naheffing te sturen.  Na deze twee jaar is de rekening verjaard. Ik hoef de rekening dan niet meer te betalen.

[Gaat het om een warmterekening die betaald had moeten zijn voor 1 januari 2014? Dan kunt u de volgende alinea gebruiken:]

Volgens de wet (art. 3:307 BW) hebt u vijf jaar de tijd om een naheffing te sturen. Na deze vijf jaar is de rekening verjaard. Ik hoef de rekening dan niet meer te betalen.

Wat verwacht ik van u?

Ik verzoek u vriendelijk om binnen twee weken te bevestigen dat ik deze naheffing niet hoef te betalen. Uw bevestiging  zie ik graag per [maak een keuze: e-mail/brief] tegemoet. Ik meld u nu bij voorbaat al dat ik niet bereid ben de rekening te betalen.

[toevoegen naar keuze:]

Biedt u geen oplossing?

Dan dien ik hierover een klacht in bij ConsuWijzer, het consumentenloket van de Autoriteit Consument & Markt. Daarnaast overweeg ik om mijn klacht voor te leggen aan de [maak een keuze: geschillencommissie/rechter]. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.

Met vriendelijke groet,

[Uw naam en handtekening]

Forward

Voorbeeldbrief downloaden

Vraag of klacht? Bel ons!

088 - 0 70 70 70

Ma-vr 08.30u-17.30u

Tarief 088-nummer