Iets vragen of melden?

Voorbeeldbrief - Verjaring warmtenota

U kunt uw brief ook per e-mail versturen met eventueel een ontvangst- en leesbevestiging. Maar soms is het verstandig om een aangetekende brief te sturen.

Voorbeeldbrief downloaden

Voorbeeldbrief:

Afzender

[Naam]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]
[Telefoonnummer]
[E-mail]

Aan

[Naam warmteleverancier]
[Adres]
[Postcode en plaats]
[E-mail]
[Woonplaats, datum]

Onderwerp: Verjaring warmterekening

Geachte heer of mevrouw,

Op [datum] heb ik een naheffing gekregen over de warmterekening van periode [begin- en einddatum invullen]. Ik ben het niet eens met deze naheffing. Ik verwijs u hierbij naar de wettelijke regels over verjaring.

Hoe is dit wettelijk geregeld?

[Gaat het om een warmterekening die na 1 januari 2014 betaald had moeten zijn? Dan kunt u de volgende alinea gebruiken:]

Volgens de wet (art. 7:28 BW) hebt u twee jaar de tijd om een naheffing te sturen. Na deze twee jaar is de rekening verjaard. Ik hoef de rekening dan niet meer te betalen.

[Gaat het om een warmterekening die betaald had moeten zijn voor 1 januari 2014? Dan kunt u de volgende alinea gebruiken:]

Volgens de wet (art. 3:307 BW) hebt u vijf jaar de tijd om een naheffing te sturen. Na deze vijf jaar is de rekening verjaard. Ik hoef de rekening dan niet meer te betalen.

U kunt deze wetten vinden op de website https://wetten.overheid.nl.

Wat verwacht ik van u?

Ik verzoek u vriendelijk om binnen twee weken te bevestigen dat ik deze naheffing niet hoef te betalen. Uw bevestiging  zie ik graag per [maak een keuze: e-mail/brief] tegemoet. Ik meld u nu bij voorbaat al dat ik niet bereid ben de rekening te betalen.

[toevoegen naar keuze:]

Biedt u geen oplossing?

Dan dien ik hierover een klacht in bij ConsuWijzer, het consumentenloket van de Autoriteit Consument & Markt. Daarnaast overweeg ik om mijn klacht voor te leggen aan de [maak een keuze: geschillencommissie/rechter]. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.

Met vriendelijke groet,

[Uw naam en handtekening]

Voorbeeldbrief downloaden

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.

Iets vragen of melden?

We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 17:30 uur.

Bel ons

088 0 70 70 70

Mail ons

Ik wil iets vragen

Ik wil iets melden

Reactie binnen 6 werkdagen

App ons

06 52 52 70 06

Reactie binnen een uur

Over appen met ConsuWijzer