Voorbeeldbrief - verjaring energienota

U kunt uw brief ook per e-mail versturen met eventueel een ontvangst- en leesbevestiging. Maar soms is het verstandig om een aangetekende brief te sturen.

Voorbeeldbrief:

Afzender

[Naam]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]
[Telefoonnummer]
[E-mail]

Aan

[Naam energiebedrijf]
[Adres]
[Postcode en plaats]
[E-mail]

[Woonplaats, datum]

Onderwerp: Verjaring energierekening

Geachte heer of mevrouw,

Op [datum] heb ik een naheffing gekregen over de energierekening, die over de periode [invullen: begin- en einddatum] gaat. Met deze brief wil ik u laten weten dat ik deze rekening niet zal betalen, omdat de vordering is verjaard.

Hoe is dit wettelijk geregeld?

Volgens de wet (artikel 7:28 van het Burgerlijk Wetboek) hebt u twee jaar de tijd om een naheffing te sturen. Na deze twee jaar is de rekening verjaard. Ik hoef de rekening dan niet meer te betalen. U kunt de wet vinden via www.wetten.overheid.nl. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) houdt toezicht op deze regels. Wilt u meer weten over ACM? Kijkt u dan op de website www.acm.nl.

Wat verwacht ik van u?

Ik verzoek u vriendelijk om binnen twee weken te bevestigen dat ik deze naheffing niet hoef te betalen. Uw bevestiging zie ik graag per [maak een keuze: e-mail/brief] tegemoet.

[De volgende alinea kunt u naar keuze toevoegen:]

Biedt u geen oplossing?

Dan dien ik hierover een klacht in bij ConsuWijzer, het consumentenloket van de Autoriteit Consument & Markt. Daarnaast overweeg ik om dan mijn klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.

Met vriendelijke groet,

[Uw naam en handtekening]

Forward

Voorbeeldbrief downloaden

Vraag of klacht? Bel ons!

088 - 0 70 70 70

Ma-vr 08.30u-17.30u

Tarief 088-nummer