Iets vragen of melden?

Voorbeeldbrief - Uitstel van betaling voor eindafrekening energie

U kunt uw brief ook per e-mail versturen met eventueel een ontvangst- en leesbevestiging. Maar soms is het verstandig om een aangetekende brief te sturen.

Bekijk deze brief:

Afzender

[Naam]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]
[E-mail]

Aan

[Naam energiebedrijf]
[Adres]
[Postcode en plaats]

Betreft: Uitstel van betaling voor eindafrekening

[Woonplaats, datum]

Geachte heer/mevrouw,

Bij deze wil ik uitstel van betaling aanvragen voor mijn eindafrekening in verband met de klacht die ik bij mijn nieuwe leverancier [naam energiebedrijf] heb ingediend over de gehanteerde meterstanden. [omschrijving van de klacht].

Ik wens gebruik te maken van de mogelijkheid uit de algemene voorwaarden om de betaling van de eindafrekening op te schorten totdat de correctie van de meterstanden heeft plaatsgevonden.

Graag ontvang ik een bevestiging van de opschorting van de betaling.

Hoogachtend,

[Uw naam en handtekening]

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.

Iets vragen of melden?

We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 17:30 uur.

Bel ons

088 0 70 70 70

Mail ons

Ik wil iets vragen

Ik wil iets melden

Reactie binnen 6 werkdagen

App ons

06 52 52 70 06

Reactie binnen een uur

Over appen met ConsuWijzer