Voorbeeldbrief - Overschrijding van de maximale warmtetarieven

U kunt uw brief ook per e-mail versturen met eventueel een ontvangst- en leesbevestiging. Maar soms is het verstandig om een aangetekende brief te sturen.

Voorbeeldbrief:

Afzender

[Naam]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]
[Telefoonnummer]
[E-mail]

Aan

[Naam 'nieuwe' energiebedrijf]
[Adres]
[Postcode en plaats]
[E-mail]

[Woonplaats, datum]

Onderwerp: Overschrijding van de maximale warmtetarieven

Geachte heer of mevrouw,

Op [datum] heb ik een warmterekening gekregen die over de periode [begin- en einddatum] gaat. Ik ben het niet eens met deze rekening. U hanteert op de jaarafrekening hogere tarieven voor warmte dan de Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft vastgesteld.

Hoe is dit wettelijk geregeld?

Volgens de wet (art. 5  Warmtewet) worden de maximale tarieven voor Warmte vastgesteld door ACM. Deze tarieven kunt u vinden op de website van ACM, www.acm.nl, klik op ‘onderwerpen’ en kies vervolgens voor ‘informatie voor ondernemers’. U mag geen hogere tarieven in rekening brengen dan deze tarieven.

Wat verwacht ik van u?

Ik verzoek u vriendelijk om binnen [noem een redelijke termijn] de warmterekening te specificeren en de tarieven aan te passen.

Biedt u geen oplossing?

Dan dien ik hierover een klacht in bij ConsuWijzer, het consumentenloket van ACM. [Kunt u naar de geschillencommissie of rechter? Dan kunt u ook de volgende zin toevoegen:] Daarnaast overweeg ik om mijn klacht voor te leggen aan de [maak een keuze: geschillencommissie/rechter]. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.

Met vriendelijke groet,

[Uw naam en handtekening]

Forward

Voorbeeldbrief downloaden

Vraag of klacht? Bel ons!

088 - 0 70 70 70

Ma-vr 08.30u-17.30u

Tarief 088-nummer