Iets vragen of melden?

Voorbeeldbrief - Overschrijding van de maximale warmtetarieven

U kunt uw brief ook per e-mail versturen met eventueel een ontvangst- en leesbevestiging. Maar soms is het verstandig om een aangetekende brief te sturen.

Voorbeeldbrief downloaden

Voorbeeldbrief:

Afzender

[Naam]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]
[Telefoonnummer]
[E-mail]

Aan

[Naam 'nieuwe' energiebedrijf]
[Adres]
[Postcode en plaats]
[E-mail]

[Woonplaats, datum]

Onderwerp: Overschrijding van de maximale warmtetarieven

Geachte heer of mevrouw,

Op [datum] heb ik een warmterekening gekregen die over de periode [begin- en einddatum] gaat. Ik ben het niet eens met deze rekening. U hanteert op de jaarafrekening hogere tarieven voor warmte dan de Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft vastgesteld.

Hoe is dit wettelijk geregeld?

Volgens de wet (art. 5  Warmtewet) worden de maximale tarieven voor Warmte vastgesteld door de ACM. Deze tarieven kunt u vinden op de website van de ACM, www.acm.nl/warmtetarieven.

Wat verwacht ik van u?

Ik verzoek u vriendelijk om binnen [noem een redelijke termijn] de warmterekening te specificeren en de tarieven aan te passen.

Biedt u geen oplossing?

Dan dien ik hierover een klacht in bij ConsuWijzer, het consumentenloket van de ACM. [Kunt u naar de geschillencommissie of rechter? Dan kunt u ook de volgende zin toevoegen:] Daarnaast overweeg ik om mijn klacht voor te leggen aan de [maak een keuze: geschillencommissie/rechter]. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.

Met vriendelijke groet,

[Uw naam en handtekening]

Voorbeeldbrief downloaden

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.

Iets vragen of melden?

We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 17:30 uur.

Bel ons

088 0 70 70 70

Mail ons

Ik wil iets vragen

Ik wil iets melden

Reactie binnen 6 werkdagen

App ons

06 52 52 70 06

Reactie binnen een uur

Over appen met ConsuWijzer