Iets vragen of melden?

Voorbeeldbrief - Ongedaan maken van overeenkomst energiecontract na telefonische verkoop

Sloot u een nieuw energiecontract af via de telefoon? En hebt u recht op 1 jaar extra bedenktijd? Met onze voorbeeldbrief kunt u het energiecontract ongedaan maken (ontbinden) en uw geld terugvragen.

Bekijk deze brief:

[uw naam]
[adres]
[postcode en woonplaats]
[telefoon]
[e-mail]

[naam energieleverancier]
[adres]
[postcode en plaats]

[plaats, datum]

Onderwerp: ontbinding energiecontract binnen bedenktijd


Geachte heer of mevrouw,

Op [datum telefoongesprek] ging ik via de telefoon akkoord met een nieuw energiecontract bij uw bedrijf. Het nummer van het contract is [nummer dat op het contract staat].

Wat is het probleem?

Ik heb me bedacht en wil het energiecontract niet. Daarom ontbind ik de overeenkomst binnen de wettelijke bedenktijd van veertien dagen.

Hoe is dit wettelijk geregeld?

Als consument heb ik recht op veertien dagen bedenktijd als ik een overeenkomst sluit via telefonische verkoop (koop op afstand). [GCd1] Dit staat in het Burgerlijk Wetboek, boek 6. Verder is deze overeenkomst pas geldig wanneer ik schriftelijk of elektronisch akkoord geef. [DJ2] De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt toezicht op deze regels. U kunt de regels nalezen op www.acm.nl/bedenktijd.

Wat verwacht ik van u?

Omdat ik de overeenkomst heb ontbonden, kunt u de dienst stoppen en ik ben u niets verplicht. [kies uw situatie:]

  • Tijdens de bedenktijd  bent u niet begonnen met het leveren van [gas / elektriciteit]. Daarom hoef ik u niets te betalen. En ik verwacht verder geen rekeningen van u.
  • Tijdens de bedenktijd startte u met het leveren van [gas / elektriciteit], maar hier had ik niet om gevraagd. Ik hoef u daarom niets te betalen. Dit staat in het Burgerlijk Wetboek, boek 6. Ik verwacht verder geen rekeningen van u.
  • Tijdens de bedenktijd startte u met het leveren van [gas / elektriciteit] omdat ik hierom had gevraagd. Ik betaal u daarom alleen voor wat u leverde tijdens de bedenktijd. Ik verwacht dat u mij hiervoor binnen zes weken de eindafrekening stuurt. Verder hoef ik u niets te betalen.

Schrijft u toch een termijnbedrag af? Dan zal ik dit bedrag terugboeken.

[deze alinea kunt u naar keuze toevoegen:]

Biedt u geen oplossing?

Als u de overeenkomst niet wilt ontbinden of als u mij onterecht rekeningen stuurt, dan meld ik dit bij ConsuWijzer, het consumentenloket van de ACM. [kunt u naar De Geschillencommissie of de rechter, dan kunt u deze zin toevoegen:] En ik ga met mijn klacht naar [De Geschillencommissie Energie / de rechter]. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.

Ik ontvang graag binnen twee weken uw reactie per [e-mail / brief].

Met vriendelijke groet,

[uw naam en handtekening]

Herbruikbaar blok - Uw recht halen en melden [UITKLAPPER]

Komt u er samen niet uit?

Dan kunt u op een andere manier uw recht halen. En u kunt het probleem bij ons melden. ConsuWijzer is het consumentenloket van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Uw melding helpt ons om te zien welke bedrijven zich niet aan de regels houden. En waar wij iets aan moeten doen.

 

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.

Iets vragen of melden?

We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 17:30 uur.

Bel ons

088 0 70 70 70

Mail ons

Ik wil iets vragen

Ik wil iets melden

Reactie binnen 6 werkdagen

App ons

06 52 52 70 06

Reactie binnen een uur

Over appen met ConsuWijzer