Voorbeeldbrief - lager zetten verwarming door warmteleverancier

U kunt uw brief ook per e-mail versturen met eventueel een ontvangst- en leesbevestiging. Maar soms is het verstandig om een aangetekende brief te sturen.

Voorbeeldbrief:

Afzender

[Naam]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]
[Telefoonnummer]
[E-mail]

Aan

[Naam warmteleverancier]
[Adres]
[Postcode en plaats]
[E-mail]

[Woonplaats, datum]

Onderwerp: Lager zetten van de verwarming

Geachte heer of mevrouw,

’s Nachts wordt door u de verwarming lager gezet. Ik kan hierdoor geen gebruik maken van de verwarming. Met deze brief vraag ik u om ook ’s nachts warmte van de juiste temperatuur aan mij te leveren.

Hoe is dit wettelijk geregeld?

Ik heb recht op een betrouwbare levering van warmte. Dit staat in artikel 2 van de Warmtewet. Dit houdt in dat u altijd in staat moet zijn om warmte te leveren. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) houdt toezicht op deze regels. Wilt u de regels nalezen? Kijkt u dan op de website van ACM, www.acm.nl, klik op ‘onderwerpen’ en kies vervolgens voor ‘informatie voor ondernemers’.

Wat verwacht ik van u?

Vriendelijk verzoek ik u om binnen twee weken ook ’s nachts warmte van de juiste temperatuur te leveren. In de algemene voorwaarden bij het warmtecontract staat dat de minimumtemperatuur [vul de temperatuur in] moet zijn. Een bevestiging hiervan zie ik graag binnen twee weken per [maak een keuze: e-mail/brief] van u tegemoet.

[Naar keuze toevoegen:]

Biedt u geen oplossing?

Dan dien ik hierover een klacht in bij ConsuWijzer, het consumentenloket van ACM. Daarnaast overweeg ik om mijn klacht voor te leggen aan [maak een keuze: de geschillencommissie/rechter]. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.

Met vriendelijke groet,

[Uw naam en handtekening]

Forward

Voorbeeldbrief downloaden

Vraag of klacht? Bel ons!

088 - 0 70 70 70

Ma-vr 08.30u-17.30u

Tarief 088-nummer