Iets vragen of melden?

Voorbeeldbrief - Klacht ongewenste overstap energieleverancier (zzp/zakelijk contract)

U kunt uw brief ook per e-mail versturen met eventueel een ontvangst- en leesbevestiging. Maar soms is het verstandig om een aangetekende brief te sturen.

Bekijk deze brief:

Afzender

[Naam]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]
[Telefoonnummer]
[E-mail]

Aan

[Naam energieleverancier]
[Adres]
[Postcode en plaats]
[E-mail]

[Woonplaats, datum]

Onderwerp: Geen zakelijk energiecontract

Geachte heer of mevrouw,

Op [datum] ontving ik van u een bericht dat ik op [datum] een zakelijk energiecontract met de energieleverancier [naam] heb afgesloten. Uw bewering dat het hier om een zakelijk contract gaat klopt niet. Ik maak dan ook bezwaar.

Geen zakelijke klant maar consument

Een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf is een consument. Een inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel is niet voldoende om aan te nemen dat iemand handelt in de uitoefening van zijn bedrijf.

Het energiecontract is afgesloten voor mijn eigen woonhuis. In dat geval handel ik als consument en gelden de consumentenregels. Consumentenrecht is dwingend recht waarvan u niet mag afwijken.

Dit betekent dat een energiecontract pas geldig is wanneer ik schriftelijk akkoord ben gegaan. Bovendien moet u informeren over de bedenktijd. Ook moet u een ontbindingsformulier geven.

Zolang u dit niet doet, heb ik recht op een verlengde bedenktijd van maximaal 1 jaar. Tijdens deze bedenktijd hoef ik u niet te betalen.

Wat verwacht ik van u?

Ik ben niet schriftelijk akkoord gegaan en er is geen energiecontract tot stand gekomen. Heb ik volgens u wel een schriftelijk akkoord gegeven, dan doe ik een beroep op mijn bedenktijd om het energiecontract te ontbinden. Ik ben dan ook niet overgestapt van mijn huidige energieleverancier [naam] naar de energieleverancier [naam].

Natuurlijk zal ik de aan mij geleverde energie betalen. Maar dit doe ik aan mijn oude energieleverancier [naam] en volgens de tarieven van mijn oude energiecontract.

Ik wil dat u er voor zorgt dat de overstap niet wordt uitgevoerd. Heeft de overstap al plaatsgevonden? Dan wil ik dat u deze terugdraait. Graag ontvang ik binnen 14 dagen uw schriftelijke bevestiging hiervan.

Voldoet u niet aan mijn verzoek?

Ontvang ik van u binnen deze termijn geen schriftelijke bevestiging, dan  leg ik mijn klacht voor aan de Geschillencommissie Energie. Ook meld ik dit bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Ik hoop dat het zover niet hoeft te komen.

Met vriendelijke groet,

[Uw naam en handtekening]

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.

Iets vragen of melden?

We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 17:30 uur.

Bel ons

088 0 70 70 70

Mail ons

Ik wil iets vragen

Ik wil iets melden

Reactie binnen 6 werkdagen

App ons

06 52 52 70 06

Reactie binnen een uur

Over appen met ConsuWijzer