Iets vragen of melden?

Voorbeeldbrief - Klacht ongewenste overstap energieleverancier

U kunt uw brief ook per e-mail versturen met eventueel een ontvangst- en leesbevestiging. Maar soms is het verstandig om een aangetekende brief te sturen.

Bekijk deze brief:

Afzender

[Naam]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]
[Telefoonnummer]
[E-mail]

Aan

[Naam 'nieuwe' energiebedrijf]
[Adres]
[Postcode en plaats]
[E-mail]

[Woonplaats, datum]

Onderwerp: Ongewenste overstap

Geachte heer of mevrouw,

Op [datum] zou er een overeenkomst met u zijn gesloten. Met deze brief laat ik u weten dat dit niet het geval is. Ik wens nog steeds [weglaten wat niet van toepassing is: elektriciteit/gas] af te nemen van [naam van uw vorige energiebedrijf]. Ik maak dan ook bezwaar.

Een energiecontract is pas geldig is wanneer ik schriftelijk akkoord ben gegaan. Bovendien moet u informeren over de bedenktijd. Ook moet u een ontbindingsformulier geven. Zolang u dit niet doet, heb ik recht op een verlengde bedenktijd van maximaal 1 jaar. Tijdens deze bedenktijd hoef ik u niet te betalen.

Wat verwacht ik van u?

Ik ben niet schriftelijk akkoord gegaan en er is geen energiecontract tot stand gekomen. Heb ik volgens u wel een schriftelijk akkoord gegeven, dan doe ik een beroep op mijn bedenktijd om het energiecontract te ontbinden. Ik ben dan ook niet overgestapt van mijn huidige energieleverancier [naam] naar de energieleverancier [naam].

Natuurlijk zal ik de aan mij geleverde energie betalen. Maar dit doe ik aan mijn oude energieleverancier [naam] en volgens de tarieven van mijn oude energiecontract.

Ik wil dat u er voor zorgt dat de overstap niet wordt uitgevoerd. Heeft de overstap al plaatsgevonden? Dan wil ik dat u deze terugdraait. Graag ontvang ik binnen 14 dagen uw schriftelijke bevestiging hiervan.

Voldoet u niet aan mijn verzoek?

Ontvang ik van u binnen deze termijn geen schriftelijke bevestiging, dan  leg ik mijn klacht voor aan de Geschillencommissie Energie. Ook meld ik dit bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Ik hoop dat het zover niet hoeft te komen.

Met vriendelijke groet,

[Uw naam en handtekening]

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.

Iets vragen of melden?

We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 17:30 uur.

Bel ons

088 0 70 70 70

Mail ons

Ik wil iets vragen

Ik wil iets melden

Reactie binnen 6 werkdagen

App ons

06 52 52 70 06

Reactie binnen een uur

Over appen met ConsuWijzer