Voorbeeldbrief - gespecificeerde warmtenota

U kunt uw brief ook per e-mail versturen met eventueel een ontvangst- en leesbevestiging. Maar soms is het verstandig om een aangetekende brief te sturen.

Voorbeeldbrief:

Afzender

[Naam]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]
[Telefoonnummer]
[E-mail]

Aan

[Naam warmteleverancier]
[Adres]
[Postcode en plaats]
[E-mail]

[Woonplaats, datum]

Onderwerp: gespecificeerde warmterekening

Geachte heer of mevrouw,

Op [datum] heb ik een warmterekening van u gekregen die over de periode [begin- en einddatum invullen] gaat. Met deze brief wil ik u laten weten dat ik de rekening niet begrijp. Ik verzoek u daarom om de rekening te specificeren.

Wat is het probleem?

[Geef aan welke posten op de rekening voor u onduidelijk zijn]

Hoe is dit wettelijk geregeld?

Volgens de Warmtewet moet u een volledige en voldoende gespecificeerde rekening verstrekken. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) houdt toezicht op deze regels. Wilt u de regels nalezen? Kijkt u dan op de website van ACM, www.acm.nl, klik op ‘onderwerpen’ en kies vervolgens voor ‘informatie voor ondernemers’.

Wat verwacht ik van u?

Ik verzoek u vriendelijk om mij binnen twee weken een gespecificeerde warmterekening toe te zenden per [maak een keuze: e-mail/brief].

Biedt u geen oplossing?

Dan dien ik hierover een klacht in bij ConsuWijzer, het consumentenloket van de Autoriteit Consument & Markt. Daarnaast overweeg ik om mijn klacht voor te leggen aan de [maak een keuze: Geschillencommissie/rechter]. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.

Met vriendelijke groet,

[Uw naam en handtekening]

Forward

Voorbeeldbrief downloaden

Vraag of klacht? Bel ons!

088 - 0 70 70 70

Ma-vr 08.30u-17.30u

Tarief 088-nummer