Iets vragen of melden?

Voorbeeldbrief - Brief aan Geschillencommissie Energie

Voorbeeldbrief downloaden

Afzender

[Naam]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]
[E-mail]

Aan

Geschillencommissie Energie
Postbus 90600
2509 LP Den Haag

Betreft: Geschil met [naam energiebedrijf]

[Woonplaats, datum]

Geachte heer/mevrouw,

Ik heb een geschil met mijn energiebedrijf. Deze klacht heb ik eerder schriftelijk aan het energiebedrijf kenbaar gemaakt, maar tot op heden heb ik geen reactie ontvangen / is mijn klacht nog niet naar tevredenheid opgelost. [weglaten wat niet van toepassing is]

Ik verzoek u vriendelijk om toezending van een vragenformulier naar onderstaand adres, zodat ik mijn klacht bij de Geschillencommissie Energie kan indienen.

Met vriendelijke groet,

[Uw naam en handtekening]

Voorbeeldbrief downloaden

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.

Iets vragen of melden?

We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 17:30 uur.

Bel ons

088 0 70 70 70

Mail ons

Ik wil iets vragen

Ik wil iets melden

Reactie binnen 6 werkdagen

App ons

06 52 52 70 06

Reactie binnen een uur

Over appen met ConsuWijzer