Iets vragen of melden?

Voorbeeldbrief - Betalingsvoorstel aan energiebedrijf

U kunt uw brief ook per e-mail versturen met eventueel een ontvangst- en leesbevestiging. Maar soms is het verstandig om een aangetekende brief te sturen.

Bekijk deze brief:

Afzender

[Naam]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]
[Telefoonnummer]
[E-mail]

Aan

[Naam energiebedrijf]
[Adres]
[Postcode en plaats]
[E-mail]

[Woonplaats, datum]

Onderwerp: Betalingsvoorstel

Geachte heer of mevrouw,

Op [invullen: datum] heb ik een herinnering tot betaling met kenmerk [invullen: kenmerk] van u ontvangen. Helaas kan ik niet voldoen aan de gestelde betalingstermijn van [invullen: uiterste betaaldatum van betalingstermijn]. Ik zou daarom graag een betalingsregeling met u treffen.

Wat is het probleem en mijn voorstel?

De reden dat ik de rekening niet op tijd kan betalen is [omschrijf de reden]. Mijn voorstel voor een betalingsregeling is als volgt: [beschrijf hier uw voorstel].

Wat verwacht ik van u?

Ik verzoek u vriendelijk om binnen de gestelde betalingstermijn van [invullen uiterste betaaldatum] te reageren op mijn voorstel. Uw reactie zie ik graag per [maak een keuze: e-mail/brief] tegemoet.

Gaat u niet akkoord met mijn voorstel?

Dan zie ik mij genoodzaakt om deze kwestie voor te aan de Geschillencommissie Energie, in de verkorte procedure. Ik vertrouw erop dat het niet zover hoeft te komen.

Met vriendelijke groet,

[Uw naam en handtekening]

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.

Iets vragen of melden?

We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 17:30 uur.

Bel ons

088 0 70 70 70

Mail ons

Ik wil iets vragen

Ik wil iets melden

Reactie binnen 6 werkdagen

App ons

06 52 52 70 06

Reactie binnen een uur

Over appen met ConsuWijzer