Iets vragen of melden?

Voorbeeldbrief - Algemene klacht aan energieleverancier

U kunt uw brief ook per e-mail versturen met eventueel een ontvangst- en leesbevestiging. Maar soms is het verstandig om een aangetekende brief te sturen.

Bekijk deze brief:

Afzender

[Naam]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]
[Telefoonnummer]
[E-mail]

Aan

[Naam Energiebedrijf]
[Adres]
[Postcode en plaats]
[E-mail]

[Woonplaats, datum]

Onderwerp: Klacht over [onderwerp klacht]

Geachte heer of mevrouw,

Met deze brief wil ik mijn klacht aan u kenbaar maken. [korte omschrijving klacht].

Wat verwacht ik van u?

Ik verzoek u vriendelijk  om binnen [noem een redelijke termijn, bijvoorbeeld 4 weken] op mijn klacht te reageren. Uw reactie zie ik graag per [maak een keuze: e-mail/brief] tegemoet.

[Onderstaande alinea kunt u naar keuze toevoegen:]

Biedt u geen oplossing?

Dan dien ik hierover een klacht in bij ConsuWijzer, het consumentenloket van de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Daarnaast overweeg ik om mijn klacht voor te leggen aan de [maak een keuze: geschillencommissie / rechter]. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.

Met vriendelijke groet,

[Uw naam en handtekening]

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.

Iets vragen of melden?

We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 17:30 uur.

Bel ons

088 0 70 70 70

Mail ons

Ik wil iets vragen

Ik wil iets melden

Reactie binnen 6 werkdagen

App ons

06 52 52 70 06

Reactie binnen een uur

Over appen met ConsuWijzer